Antalet nyregistrerade elbilar och laddhybrider ökade med 68 procent i mars och nådde den högsta nivån hittills för en enskild månad mycket tack vare en speciell bil.

ANNONS

Uppgången för rena elbilar var upp 183 procent vilket till stor del förklaras av att Tesla Model 3 landade på den svenska marknaden. Av de laddbara bilarna i mars utgjordes närmare hälften av rena elbilar. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 14,4 % i mars vilket kan jämföras med 7 % i mars ifjol. Branschorganisationen Bil Swedens prognos för andelen laddbara bilar i år är 13 %, jämfört med utfallet för 2018 som var 8 %.

”Den ökade andelen laddbara bilar kräver att vi skyndar på utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning”,säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Minskad totalmarknad

Den nedåtgående trenden de senaste månaderna fortsatte även i mars med en minskning av nyregistreringar på -18,7 %. Hittills i år har registreringarna minskat med 15,5 % vilket kan härledas till bl.a. en inbromsning av högkonjunkturen i Sverige men också av de förlängda leveranstider som den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har inneburit. De som lidit mest av det senaste är Volkswagen Group som inte kunnat leverera Passat GTE och Golf GTE på grund av försenad WLTP-certifiering.

”Det är samtidigt viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka registreringssiffror förra året. Mars ifjol var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya personbilar. En starkt bidragande orsak till detta var introduktionen av Bonus-malussystemet från 1 juli 2018 som medförde att 64 procent av registreringarna hamnade på första halvåret”, säger Mattias Bergman.

Dieselbilarnas nedgång har avstannat

Trenden under det senaste året med en högre andel bensinbilar än dieselbilar fortsätter och i mars hade dieseldrivna bilar 34,7 % marknadsandel jämfört med bensinbilarnas 44,4 %. Dieslarna har sedan toppåret 2012 successivt minskat sin andel varje år, men minskningen har under de senaste månaderna planat ut på en andel av 35-40 %.

”Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6 kraven och flertalet har AdBlue teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Dessutom bidrar ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, som HVO, till att minska klimatutsläppen”,säger Mattias Bergman.

ANNONS
ANNONS

Svag marknad för gasbilar

Andelen gasbilar på bilmarknaden är fortsatt mycket låg, mindre än 1 % hittills i år. (Med 10.000 kr i klimatbonus och de låga utsläppen och driftskostnaderna, borde andelen vara högre. Red anm.) Efterkonverterade gasbilar får heller ingen klimatbonus enligt dagens regelverk.

”Denna felaktighet i regelverket bör snarast rättas till så att gasbilar får klimatbonus oavsett om de är efterkonverterade eller inte. Gasbilarna är en viktig del för att vi ska nå klimatmålen”,säger Mattias Bergman.