Än så länge har det kostat lika mycket att försäkra en elbil som att försäkra än vanlig bil. Men det finns flera faktorer som kan förändra detta framöver.

ANNONS

Elbilarna tar successivt över på svenska vägar och i återförsäljarnas hallar. Men hur mycket kostar det egentligen att försäkra en eldriven bil? Enligt Teknikens Värld beror det på flera faktorer, som säkerhetsutrustning, storlek på bilen och vem som tecknar försäkringen. 

Försäkringsbolaget If menar att det hittills kostat ungefär lika mycket att försäkra en elbil som en bensinbil. “Överlag skiljer det mycket lite”, säger Kristian Hultqvist, kommunikationschef på If. “Men det finns en anpassning i själva maskinskadeförsäkringen där elbilen har ett utökat skydd för till exempel högvoltsbatterier, ombordladdaren, system för energiåtervinning med mera.”

Större risk för parkeringsskador

På grund av att eldrivna bilar har kraftigare acceleration är parkeringsskador dessutom vanligare bland elbilar än bensinbilar. Detta har än så länge inte påverkat försäkringspremierna men kan komma att göra det.

If tipsar de som precis köpt en eldriven bil att i början använda eco-läget för att minska risken för parkeringsskador, eftersom det både förbättrar räckvidden och lugnar ned accelerationen. 

Elbilsbränder kan påverka

Elbilsbränder är också något som skulle kunna påverka framtida försäkringskostnader. Fenomenet innebär att en elbil som precis krockat riskerar att utsättas för tematisk rusning, det vill säga att batteriet börjar brinna okontrollerbart och ofta väldigt snabbt.

Vad som däremot talar i elbilarnas fördel är att de löper lägre risk att stjälas, i jämförelse med traditionella bilar. Enligt Hultqvist beror det förmodligen på att de flesta elbilar står uppkopplade till ett identifierat laddnätverk. 

Men enligt Teknikens Värld är framtiden kring elbilens försäkring fortfarande ytterst oklar. Villkoren för maskinella fel kan komma att förändras framöver, när ännu fler elbilar tar över den svenska marknaden.  

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Väljer diesel – klimatsmart bränsle för dyrt