De svenska nyregistreringarna av personbilar minskade med 37,5 procent i april till 18 916 nya personbilar, räknat på årsbasis. Hittills i år är nyregistreringarna ned 18,3 procent.

ANNONS

”Coronautbrottet och dess negativa effekter på svensk ekonomi gav tydliga avtryck på fordonsregistreringarna i april. Nyregistreringana av personbilar minskade med 37,5 procent och lätta lastbilar minskade med 38,8 procent. Däremot mer än fördubblades andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna i april”, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden, i ett pressmeddelande.

”Det var väntat att vi skulle få en nedgång av nyregistreringarna i april. Coronautbrottet har skapat en osäkerhet på både efterfrågesidan och utbudssidan. En stor del av bilfabrikerna världen runt står antingen stilla eller jobbar med begränsad kapacitet, samtidigt som många av kunderna är osäkra på framtiden, vilket tillsammans påverkar fordonsmarknaden. Det är därför mycket viktigt att vi nu får till en kick-start av marknaden så fort smittspridningen avtar. Vi har presenterat en rad olika förslag, bland annat en skrotningsersättning på upp till 25 000 kr, förlängd nedsättning av förmånsvärdet för tjänstebilar samt tidigareläggande av offentlig upphandling av fordon”, fortsätter Jessica Alenius.

Laddbara bilar fortsätter gasa

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton sjönk med 30 procent till 451 lastbilar under månaden (644). Hittills i år är registreringarna ned 16,7 procent. Volvos registreringar sjönk under månaden med 31,9 procent till 190 fordon (279), medan Scanias minskade 31 procent till 198 fordon (287) under månaden.

Nyregistreringarna av tunga bussar ökade till 91 bussar (44) i april. Volvos registreringar var 76 bussar (8) och Scanias 6 bussar (12) under månaden.

ANNONS
ANNONS

”Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna mer än fördubblades i april, från 10,1 procent i april förra året till 22,6 procent april i år. Hittills i år är andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, 26,8 procent jämfört med 12,4 procent samma period förra året. Trots det osäkra läget kommer fordonsindustrins strategier för att hantera de globala utmaningarna ligga kvar med elektrifieringen, uppkopplade och allt säkrare fordon. Laddbara bilar står emot fallet bättre än andra modeller, vilket tydligt visar kundernas efterfrågan på laddbara bilar. Vår prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent ligger kvar”, säger Jessica Alenius.