Redan innan Covid-19 tog greppet om Europa så var bilindustrin inställda på en nedgång under 2020. Det här året visar sig bli ett veritabelt katastrofår när fabriker varit stängda och bilförsäljningen mer än halverats. Återhämtningen kommer att bli kostsam då kunderna uteblir.

ANNONS

 Det är i tider som dessa som agnarna sållas från vetet. Det är ingen hemlighet att det hittills varit en överproduktion av bilar. När tillverkarna gör sin volymplanering så tar man hjälp av sina marknader som många gånger levererar överoptimistiska mål. Detta gör man för att säkerställa tillgången på bilar utifall deras produkter lyckas bättre än andras. Detta gäller i stort sett alla märken. Resultatet blir ofta inte som man tänkt sig och de lokala lagren växer.

Kännbara synergier i alla led

Volymmålen spikas för det mesta i november föregående år för att i god tid beräkna produktionskapaciteten. Detta påverkar även tillverkarnas ”supply-chain” då även underleverantörerna måste anpassa sin kapacitet. Några av dessa är tillräckligt stora för att klara en tidsbegränsad kris men många är inte i samma position.

Dessutom kommer en stor del av de komponenter som ingår i dagens bilar från Kina och när de inte kunde leverera på grund av pågående pandemi, så stannade produktionen och synergieffekten blev att de individuella återförsäljarna inte kan leverera fabriksbeställda bilar och därmed minskar intäkterna. De som har en stark eftermarknad kan leva vidare men med en avreglerad servicemarknad så är det många som förmodligen får stänga verksamheten.

Företagen avvaktar

Ytterligare en effekt av Covid-19 är den dramatiskt minskade trafiken hos återförsäljarna på grund av implementerade restriktioner samt företagens återhållsamhet beträffande upphandling av tjänstebilar eftersom man inte vet hur ekonomin ser ut framöver. I Sverige utgörs nybilsförsäljningen till största delen av företagsleasing och de flesta företag väljer att förlänga innevarande leasingavtal istället för att ingå nya. Detta sätter sina spår inte bara hos återförsäljarna utan även hos generalagenterna och till sist tillverkarna.

Sverige visar historisk nedgång

Vanligaste märkena på den svenska marknaden, Volvo och Volkswagen, har uppvisat dramatiskt sjunkande försäljningssiffror, framförallt under april där Volvo backade 46,57% och Volkswagen 27,89%. Nu är dessa två märken så starkt representerade på vår marknad att en återhämtning kommer att kunna ske, kanske redan i år.

Men det finns andra märken som har det betydligt tuffare som t.ex. Mitsubishi (-53,48%), Opel (-64,78%), Honda (-74,79%), Mazda (-74,57%) och det klassiska italienska märket Alfa Romeo som tappat nästan all försäljning (-92,59%). Hur ska dessa märken och deras återförsäljare klara av en återhämtning?

Europa har nästan dött

Men det är inte bara i Sverige vi ser dessa dramatiska försäljningssiffror. Hela Europa verkar mer eller mindre stå stilla då april visade en total nedgång med 79,8% och där de tre hårdast Covid-19 drabbade marknaderna Italien (-97,6%), Spanien (-96,5%) och Frankrike (-88,8%) står inför en massiv våg av konkurser inom återförsäljarleden.

ANNONS
ANNONS

Detta leder till problem för tillverkarna som inte kan återuppta full produktion förrän kunderna letar sig tillbaka till bilhallarna och som det ser ut så kommer det att dröja länge. Bilbranschen som normalt brukar vara en konjunkturindikator går på knäna och frågan är vilka som inte klarar omställningen och vilka tekniska utvecklingar som får läggas på is. 2020 blev inte det tekniska paradigmskiftets år som vi förutspått utan ett år där branschen i många fall kämpar för överlevnad.

Läs även ”Biltillverkarnas krediter är nere på skräpnivåer”.