52 procent av svenskarna vill köpa elbil när det är dags för bilbyte. Det visar en ny global undersökning.

ANNONS

I en ny global undersökning sticker Sverige och svenskarna ut. Så mycket som 52 procent av alla bilköpare i Sverige planerar att köpa en elbil när det blir dags för bilbyte.

Siffrorna presenterades av EY Mobility Consumer Index, en stor global undersökning om konsumenters bilköpsbeteende, förändringar i resmönster och introduktionen av elektriska fordon.

Enligt EY ökar intresset för en helektrisk bil i Sverige och det är något större än genomsnittet globalt. Svenskarna sticker också ut genom att de laddar elbilen mer frekvent. För två år sedan såg det annorlunda ut, då var det enbart 30 procent av svenskarna som planerade att köpa elbil.

Miljön viktigast

De stigande kostnaderna för bränsle är en av anledningarna till att många bilförare funderar på ett elektriskt alternativ. Men fortfarande är det hänsyn till miljön som är den främsta anledningen. Konsumenterna idag är mer medvetna om miljön och är även beredda att betala för att uppfylla sina miljökrav.

Svenskarna väljer också att i stor utsträckning ladda sin bil hemma. Det är bara Sydkorea som ligger före Sverige när det kommer till frekvens för laddning i hemmet.

”Allt fler vill att deras nästa bil är en elbil.  har . En orsak till att många överväger en elbil är de stigande globala gaspriserna, men miljöhänsyn är fortfarande högst upp på listan över drivkrafter. Konsumenterna blir allt mer socialt och miljömässigt medvetna. Det är nu upp till branschen att möta denna efterfrågan,” säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.’

ANNONS
ANNONS

Därför vill svenskarna köpa elbil

Hänsyn till miljön

Ökade kostnader för bilar med förbränningsmotor

Statliga incitament för elbilar

Lägre kostnad för ägandet

Elbilar har nu längre räckvidd

Därför vill svenskarna inte köpa elbil

Brist på laddstationer

Räckviddsångest

ANNONS
ANNONS

Kostnaden

Brist på laddningsinfrastruktur för hem/arbete

Laddningsdriftskostnad

Källa: EY Mobility Consumer Index

Läs även: Milstolpe: elbilar kör om fossila bilar [Dagens PS]