Regeringens nya förslag om ändrad bonus till elbilar och laddhybrider stoppas. Ändringarna av bonus-malussystemet kan krocka med EU:s regler för statsstöd.
– De planerade ändringarnas utformning och ikraftträdande är beroende av en diskussion som förs med Europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EU:s statsstödsregelverk, uppger Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

ANNONS

Regeringen har föreslagit en ändring av klimatbonusen till elbilar och laddhybrider i höstbudgeten inför 2022. Laddhybridernas maxbonus skulle sänkas från 45 000 kronor till 20 000 kronor, dessutom skulle koldioxidgränsen för bonus sänkas 60 gram till 50 gram. Dessutom skulle ett pristak införas, en elbil eller laddhybrid skulle inte få kosta mer än 700 000 kronor för att få klimatbonus.

Kan försenas ett halvår

Nu uppger Miljödepartementet att de nya reglerna stoppas – de kan krocka med EU:s regler för statliga stöd. I stället för att införas 1 januari 2022 kommer förslaget att försenas 3-.6 månader, om det visar sig vara förenligt med EU-rätten. EU:s regler för statsstöd är till för att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Miljödepartementet bedömer att reglernas ikraftträdande kommer behöva senareläggas med åtminstone tre till sex månader, på grund av den diskussion som förs, uppger Miljödepartementet i sitt pressmeddelande.

Oklart med malusdelen

Även malusskatten för bensin- och dieselbilar ska höjas från den 1 juni nästa år. Det är nu oklart om den höjningen påverkas av att bonusen i systemet inte kan ändras. Den höjda fordonsskatten kan ge en höjning på 1500-2000 kronor per år för en vanlig Volvo V60. Även små bensinsnåla bilar får en höjning med uppemot 1500 kronor. Dagens PS har sökt Miljödepartementet för kompletterande frågor om hur stoppet påverkar malusdelen.

1900 miljoner extra

Sedan tidigare är pengarna slut för utbetalning av bonus till elbilar och laddhybrider. Regeringen hoppas nu att 1900 miljoner extra ska tillföras bonuskassan när riksdagen beslutar om höstbudgeten den 24 november. Då kan utbetalningarna av klimatbonusar återupptas.

ANNONS
ANNONS
Volvos populära laddhybrider hör till bilmodellerna som får behålla en högre bonus ett tag till. Foto: Volvo Cars

 

Så skulle bonusen ha ändrats

2021 2022 2023
Maximal bonus (kr) 70 000  70 000 50 000
Lägsta bonus (kr) 10 000 5 000 5 000
Gräns för att erhålla bonus (CO2-gram/km) 60 g 50 g 30 g
Bonus gasbil (kr) 10 000 10 000 10 000
Högsta bonus laddhybrid 45 000 20 000 10 000

Källa: Regeringens höstbudget