BMW påstår i reklamen för sin modell iX3 att de är ”Världens mest hållbara biltillverkare”, något som Konsumentverket slår tillbaka mot och kallar vilseledande.

annons
annons

När BMW gjorde reklam för sin elbil iX3 kallade biljätten sig själv för ”Världens mest hållbara biltillverkare” och påstod att ”BMW-batterier är smartare för miljön”. Reklamfilmen anmäldes till Konsumentverket och en av anmälarna ansåg att företaget använde sig av ”greenwashing på hög nivå”. Nu har domen kommit och i den skriver Konsumentverket :

”Konsumentverkets bedömning är att påståendena utgör vaga och ospecifika miljöpåståenden”

Nu har BMW fram till och med 22 april på sig att yttra sig och dessutom redogöra för vilka åtgärder man ämnar göra. Efter det beslutar verket om ytterligare åtgärder behövs tas mot biltillverkaren.

”För att BMW ska få använda sådana påståenden krävs att påståendena preciseras på ett tydligt, framträdande och lättförståeligt sätt för att konsumenten inte ska vilseledas. Konsumentverket kan konstatera att påståendena inte har preciserats alls”, skriver Konsumentverket vidare.

Inte gröna

Den tyska biltillverkaren får nu inte lansera sina bilar för gröna eller bra för miljön, utan att ha en dokumenterat faktaunderlag för påståendena.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: BMW-gruppen etta i hållbarhet – igen 

Läs mer: Fler motornyheter på Dagens PS/Motor