Bilbesiktningsbolaget Dekra stänger alla sina stationer i Sverige i dag. Detta då företagets ackreditering återkallats av tillsynsmyndigheten Swedac, skriver Dekra på sin hemsida.

ANNONS

Swedac, en myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet tillhörande utrikesdepartementet, har beslutat om att dra in Dekras tillstånd med “omedelbar verkan”. Swedacs beslut baseras på anmärkningar som gjordes under myndighetens årliga insyn, enligt Dekras hemsida.

”Swedacs Beslut innebär att DEKRA Automotive AB inte längre är behörig att utföra Fordonsbesiktningar och bolaget har därför stängt sina besiktningsstationer”, skriver Dekra på sin hemsida.

Förklaringen: Nervösa av granskning

Det rör sig om 65 avvikelser. I 21 av fallen har Dekra vidtagit åtgärder som Swedac godkänt.

”I de svar som kontrollorganet har skickat in hänvisas mycket ofta till att besiktningstekniker blivit nervösa när Swedacs bedömare har bevittnat besiktningen”, skriver Swedac enligt Aftonbladet.

”Swedac har förståelse för att teknikerna kan känna ett visst mått av nervositet när de blir granskade men anser det inte trovärdigt att teknikerna ska bli så nervösa att dessa uppgifter, som teknikerna utför dagligen, ska påverkas negativt av Swedacs personal och därmed medföra att teknikern utför felaktiga besiktningar av fordon”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Som en följd av detta kommer samtliga Dekras drygt 70 bilbesiktningsstationer spridda över hela Sverige att stänga.

“Kunder som bokat tid blir kontaktade via vår kundtjänst och erbjuds ombokning. Alla som betalt i förskott får en återbetalning”, skriver Dekras vd Jörgen Backersgård i ett mejl till Aftonbladet.

ANNONS
ANNONS

Dekra stänger – men överklagar till Förvaltningsrätten

Företaget tänker överklaga beslutet till till Förvaltningsrätten i Jönköping då de anser att anmärkningarna åtgärdats och säkerhetsåtgärder vidtagits. De kommer dessutom begära att domstolen beslutar om inhibition, alltså att Swedacs beslut tills vidare inte ska gälla under rättsprocessens gång. Inhibitionsbegäran ska hanteras skyndsamt och bolaget förväntar sig därför ett beslut från förvaltningsrätten inom kort, skriver bolaget.

Beslutet påverkar cirka 220 medarbetare, enligt Dekra.

Läs även: Dyrare besikta bilen efter avregleringen [Dagens PS]