SEB ska infria det uppsatta utsläppsmålet till år 2045. Så här ser planen ut.

SEB:s intention är att utsläppen av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor då ska vara nära noll, skriver tidningen Aktuell Hållbarhet (obs, betalvägg).

Men hjälp av klimatkompensation kommer banken redan nästa år att nå klimatneutralitet, men det nya målet är mer ambitiöst än så. Det sträcker sig från basåret 2008 och fram till 2025 är utsläppsminskningen 66 procent. Fram till år 2030 rör det sig om en 75 procentig minskning av utsläppen för att år 2045 nå en 100-procentig utsläppsminskning, vilket i praktiken innebär noll utsläpp av växthusgaser.

”Vår tydliga ambition avseende hållbarhet ställer också vårt eget fotavtryck i ljuset. Nu har vi fattat beslut om ett ambitiöst, men fullt genomförbart mål om att i linje med Parisavtalet minska våra utsläpp ner mot noll till 2045”, säger SEB:s chief sustainability officer Hans Beyer i en kommentar.

SEB har mätt sina koldioxidutsläpp sedan 2008 och i bankens klimatansträngningar ingår även att säkerställa att elkonsumtionen i högra grad kommer från förnyelsebara energikällor.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Banken som sätter hållbarhet först [DagensPS.se] »