Fasa ut bensin och diesel senast 2040. Det vill den statliga Utfasningsutredningen.

Det är utredaren Sven Hunhammar, som står bakom utredningen, och som skriver på DN Debatt. 

”Utredningen föreslår att fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige senast 2040. En utfasning 2040 gör det lättare att nå målet om nettonollutsläpp i alla sektorer senast 2045 och gör Sverige till ett föregångsland”, skriver han rapporterar Di. 

Ska fasas ut

Sven Hunhammar, som är måldirektör på Trafikverket och doktor i naturresurshushållning, har fått i uppdrag att genom den statliga Utfasningsutredningen komma fram till ett årtal då fossila drivmedel är utfasade i Sverige.

Det är drivmedel som används till inrikes transporter och arbetsmaskiner – och som utgör hela 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Nya bilar ska ha nollutsläpp

Samtidigt har utredningen kommit fram till att det bör ha kommit ett krav på att alla nya bilar inom EU slopar bensin och diesel 2030, och absolut senast 2035 har nollutsläpp.

”På nationell nivå föreslås därför ett riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen av personbilar 2030. Ett NUF har inga koldioxidutsläpp vid körning, från ’avgasröret’”, skriver han.

Fö att utfasningen ska vara möjlig, och där det inte fungerar med elektrifiering, måste användningen av långsiktigt hållbara förnybara flytande och gasformiga drivmedel öka, enligt Sven Hunhammar.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vädjar till regeringen: ”Förbjud laddhybrider”