En ny WWF-rapport visar att vi måste öka andelen elfordon de kommande åren om vi ska klara klimatmålen. Elektrifieringen måste dock genomföras på ett sätt som tar hänsyn till andra miljöaspekter och sociala frågor.

ANNONS

I en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram på uppdrag av WWF beskrivs de utmaningar som kommer med elektrifieringen. Ett av Sveriges tuffaste klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med 70 procent fram till år 2030 (jämfört med 2010).

Rapporten beskriver bland annat klimatpåverkan i elbilens produktionskedja. Fullt elektriska fordon har i dag, med de flesta länders elmix, en betydligt lägre klimatpåverkan över livscykeln än motsvarande bensin- och dieselbilar. Klimatpåverkan i produktionsfasen är dock i regel högre.

Ola Hansén, senior klimat- och energirådgivare på WWF, säger i WWFs pressmeddelande att en elbil i Sverige har, beroende på storlek, 45-80 procents mindre klimatpåverkan under sin livstid än motsvarande bensin- eller dieselbil.

”Men det är viktigt att inte välja en större bil med större batteri än vad man faktiskt har behov av. Såväl bilar med förbränningsmotor som elbilar är gjorda av material och råvaror som är sällsynta och belastar klimat och miljö. Och därför bör vi vara sparsamma med dem,” säger han.

Efterfrågan hög på sällsynta ämnen

Batterier till elbilar ökar efterfrågan på sällsynta ämnen, exempelvis kobolt, som i dag ofta har stora hållbarhetsutmaningar i produktionsledet. En väsentlig andel av den kobolt som används för batteritillverkning utvinns i Demokratiska republiken Kongo (DRC) där det finns väpnade konflikter och de demokratiska systemen är svaga.

ANNONS
ANNONS

Gruvindustrin har stora utmaningar med arbetsmiljö samt påverkan på människors hälsa och naturmiljön. Att få till en mer hållbar produktion av kobolt är en fråga som såväl politiker som näringsliv måste ta itu med, klargör WWF.

Läs mer: Kinas bilförsäljning fortsätter gasa – kolla här