En ny internationell analys jämför olika odlingssätt. Den visar att det går att kombinera den biologiska mångfalden och skörden samtidigt.

Det är en artikel publicerad av forskare i Science Advances, skriver svenska miljösajten Extrakt. 

Där har över 5000 studier med jämförelser av olika odlingssystem sammanställts. Där visar resultatet att en större variation av grödor på åkrarna och i sättet att odla – leder till både fler ekosystemtjänster och högre biologisk mångfald.

Detta helt utan att skörden påverkas.

Giovanni Tamburini, forskare vid SLU som lett studien, sa i ett pressmeddelande att forskarna ville ta reda på om diversifiering gynnar både produktion och ekosystemtjänster. Och det verkar vara fallet.

ANNONS
ANNONS

”Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att förenklade system har.”

Bättre vatten och jord

Även vattenkvalitet och jordens bördighet förbättrades i studierna.

Däremot ser forskarna stora skillnader i hur klimatet påverkades – i vissa fall ökade utsläppen av växthusgaser när jorden brukas mer varierat.

”Ett viktigt nästa steg är att identifiera vilka åtgärder och förhållanden som leder till positiv respektive negativ klimatpåverkan, så att vi kan undvika de som ger negativa effekter,” säger Sara Hallin, professor på SLU och en av författarna bakom studien.

Läs mer: EXTRA: I dag tar jordens resurser slut