Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gett Xvivo godkännande för sin transport som håller njurar friska inför transplantation.

ANNONS

Xvivo, det svenska medicinteknikbolaget vars teknik för transport av hjärtan, tidigare i år möjliggjorde transplantation av ett genmodifierat grishjärta till människa, har nu fått godkännande från FDA för sin transport som håller njurar friska, det framgår av ett pressmeddelande.

När ett organ ska transplanteras befinner sig sällan organet och patienten i samma sjukhus, varför organet behöver kunna transporteras på ett säkert sätt. Xvivos enhet är ett transportabelt organperfusionssystem som gör att organet kontinuerligt är syresatt i upp till ett dygn. Metoden har visat sig bevara organen bättre än kylförvaring.

Transplantation bättre än dialys

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är njursjukdomar den tionde vanligaste dödsorsaken och för många patienter är njurtransplantation att föredra framför regelbunden dialys eftersom det ger förbättrad livskvalitet och överlevnad. Njurtransplantation är dessutom mer kostnadseffektivt än dialys.

”Vi etablerar nu en stark kommersiell närvaro i USA inom buktransplantation, med fast fokus på njurarna. Vår strategi är att bli världsledande inom abdominal där Kidney Assist Transport är en sann möjliggörare. Jag känner mig hedrad över att vi idag kan lansera denna fantastiska enhet efter flera år av dedikerad utveckling och flera kliniska prövningar. Kidney Assist Transport kommer att göra fler njurar tillgängliga för transplantation”, Xvivos vd säger Dag Andersson i pressmeddelandet.

Transplantation av grisnjurar

Fredrik Dalborg vd för Xvivo Nordamerika, säger att det redan innan lanseringen funnits ett enormt intresse för Kidney Assist Transport, samt att bolaget kommer att initiera lanseringen regionalt och fortsätta skala upp under året.

ANNONS
ANNONS

Ett team vid University of Alabama, Birmingham, har framgångsrikt transplanterat två genmodifierade grisnjurar till en hjärndöd mänsklig mottagare. Enligt teamet förbereder de nu för ett kliniskt försök med en levande människa som mottagare, det skriver IFL Science.

Läs mer: Svenska Xvivos teknik vid transplantation av grishjärta [Dagens PS]