Under 2020 missade 22 miljoner spädbarn sin första vaccination mot mässlingen, vilket är 3 miljoner fler än 2019.

ANNONS

På grund av coronapandemin har världen nu den största ökningen av barn som inte har vaccinerats mot mässlingen på 20 år. En ny studie visar att antalet rapporterade mässlingsfall visserligen har minskat, men framstegen mot eliminering av sjukdomen minskar och risken för utbrott ökar.

Enligt studien från Världshälsoorganisationen, WHO och USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, minskade antalet rapporterade mässlingsfall med mer än 80 procent under 2020, jämfört med 2019, men fler än 22 miljoner spädbarn missade sin första mässlingsvaccinering.

Övervakningen av sjukdomen minskade dock också och under 2020 skickades det lägsta antalet prover in för laboratorietester på mer än tio år. Dålig mässlingsrapportering och testning äventyrar länders förmåga att förhindra utbrott.

Minskad övervakning av mässlingen

”Ett stort antal ovaccinerade barn, mässlingsutbrott samt sjukdomsspårning och diagnostik som leds om för att stödja covid-19-spårning är faktorer som ökar sannolikheten för mässlingsrelaterade dödsfall och allvarliga komplikationer hos barn,” säger Kevin Cain, Chef för Global Immunization vid CDC, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att för att förhindra dödliga mässlingsutbrott och minska risken för andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccin måste vi agera nu och stärka sjukdomsövervakningssystem och stänga immunitetsluckor, innan allt återgår till hur det var innan pandemin.

Vaccinationskampanjer sköts upp

Under 2020 fick färre barn sin första dos mässlingsvaccin och endast 70 procent barn fick sin andra dos mässlingsvaccin, vilket är långt under de 95 procent som behöver vaccineras för att förhindra att sjukdomen sprids. På grund av pandemin sköts 24 mässlingsvaccinkampanjer i 23 länder upp under 2020, vilket utsatte 93 miljoner människor för risken att smittas av sjukdomen.

”Medan rapporterade fall av mässling minskade 2020, tyder bevis på att vi sannolikt ser lugnet före stormen eftersom risken för utbrott fortsätter att växa runt om i världen”, säger Kate O’Brien, chef för WHO:s avdelning för immunisering, vacciner och biologi i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Hon menar att det är avgörande att länder så snabbt som möjligt vaccinerar sina befolkningar mot covid-19, men att det kräver nya resurser så att det inte sker på bekostnad av andra viktiga vaccinationssprogram.

Läs mer: Barn mellan 5 och 11 år ska vaccineras mot covid i USA [Dagens PS]