Ultimovac har tagit fram ett vaccin som visar lovande resultat mot hudcancer i en fas I-studie. Vaccinet är tänkt att användas mot de flesta cancertyper.

ANNONS

Det norska bolaget Ultimovac bedriver aktiv forskning och har utvecklat ett universiellt vaccin som är tänkt att användas mot de flesta cancertyper.

Vaccinet består av syntetiska peptidbitar, små delar från telomeras, ett protein som cancertumören behöver för att obehindrat kunna dela sig och växa.

”Det är också en akilleshäl för tumören, då det gör att immunsvaret kan börja känna igen tumören om vi vaccinerar med dessa syntetiska vaccinbitar. Genom att vaccinera så att fler T-celler bildas mot detta protein så kommer vi kunna etablera ett immunsvar mot tumören och därmed synliggöra tumören för vårt immunförsvar, säger Ultimovacs innovationschef Sara Mangsbo till Life Science Sweden.

Hälften blev cancerfria

I fas I-studien kombinerades vaccinet med pembrolizumab, den vanliga kontrollpunktshämmaren. I minst 18 månader kontrollerades 20 patienter och 60 procent svarade på behandlingen. Hälften av dessa blev helt fria från cancern och hälften fick partiell effekt.

Historisk data från patienter som enbart behandlats med pembrolizumab visar att 33–37 procent svarade på behandlingen och andelen som blev fria från cancer var 5–12 procent.

Imponerande resultat

”Det här är en liten studie och våra data måste fortfarande kontrolleras i ytterligare studier. Men resultaten hittills är imponerande och ger oss förhoppningar”, säger Sara Mangsbo till Life Science Sweden.

Enligt henne såg man inga andra biverkningar av behandlingen än dem som även finns för kontrollpunktshämmaren.

ANNONS
ANNONS

Flera fas II-studier

För närvarande genomför Ultimovac fas II-studier i olika cancertyper, förutom hudcancern malignt melanom, även mesoteliom, en ovanlig form av lungcancer, hals-huvudcancer och äggstockscancer.

”Det är ett stort fokus i bolaget på att de kliniska studierna genomförs med hög kvalitet. Samtidigt pågår ett arbete med att utveckla andra cancervacciner med nästa generation plattformsteknologi där vi använder en ny typ av adjuvans för att förbättra vaccinerna, säger Sara Mangsbo till Life Science Sweden.

Läs mer: Cancerläkemedel effektivt mot svår covid-19 [DagensPS]