Saga Diagnostics tar in 106 miljoner kronor för att snabba på kommersialiseringen av sina ultrakänsliga metoder för biopsi och analys.

ANNONS

Saga Diagnostics arbetar med individualiserad cancerdiagnostik och sjukdomsövervakning med fokus på molekylärgenetisk testning och analys av kraftfulla biomarkörer för cancer. Nu tar bolaget in 106 miljoner kronor från nya och befintliga investerare.

Saga har utvecklat en teknik för att fastställa kvantiteten cancerrelaterade genetiska förändringar i vävnadsprover och i så kallade liquid biopsy-prover. Metoden påvisar närvaro av mutant allelfraktion ner till 0,001 procent, en allel är en av två eller flera varianter av en bestämd gen.

Egenutvecklad ultrakänslig teknik

Den känslighet som Sagas metod har är unik och bolagets plattformar bygger på digital polymeraskedjereaktion, PCR, en molekylärbiologisk metod för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial, och nästa generations sekvensering, NGS som möjliggör att stora delar av genetiskt material analyseras i samma analys och som kan användas för så kallad riktad analys.

Sagas verktyg används vid stratifiering av cancerpatienter och övervakning av behandlingssvar samt vid identifiering av sjukdomsåterfall, till stöd i behandlingsbeslut och som kompletterande diagnostik.

Finansieringen möjliggör tillväxt

”Den nya finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att genomföra Sagas ambitiösa tillväxtplaner för våra ultrakänsliga tester för analys av ”liquid biopsies” och vävnadsbiopsier. Vi kommer att erbjuda ett brett utbud av regulatoriskt godkända analyser och tjänster baserade på alla våra tre teknikplattformar samt utöka vår räckvidd till ännu fler marknader. Därmed tar vi ytterligare steg mot att uppfylla vår mission, nämligen att hjälpa cancerpatienter att få bästa möjliga behandlingsresultat”, kommenterar Lao Saal, vd för Saga Diagnostics i ett pressmeddelande.

Saga har kommersiella avtal med ett antal aktörer för användning av bolagets tekniker. Medlen som nu tas in kommer att användas till att utöka Sagas:s sortiment av CE-märkta Sagasafe dPCR-analyser, och till att påskynda kommersialiseringen av Sagasign, samt för upptäckt av minimal, resterande sjukdom.

ANNONS
ANNONS

Dessutom ska Sagaseq-plattformen lanseras och kapacitet för att sätta upp CLIA-certiferad laboratorieverksamhet ska byggas upp, CLIA är en förordning i USA som reglerar laboratorietestning. därutöver ska kliniska studier och andra aktiviteter för expansion genomföras.

Läs mer: Svensk metod för analys av cancer i studie med UCL [Dagens PS]