Life Science-branschen har blivit en av Sveriges viktigaste basnäringar och regeringen har nyligen gett Vinnova i uppdrag att årligen analysera branschen.

ANNONS

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att varje år samla in och analysera statistik om den svenska Life Science-branschens utveckling. Syftet är att följa branschens utveckling och tydliggöra Sveriges position internationellt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, har länge velat ha mer data om Life Science-branschens utveckling.

”Vi behöver kontinuerliga analyser för att kunna vässa prioriteringarna inom Life Science-området och för att tydligare kunna presentera det svenska Life Science-erbjudandet i en internationell kontext. Att följa utvecklingen av företag inom Life Science-sektorn är viktigt för att kunna visa på våra spetsområden men också hitta utmaningar och ge oss förutsättningar att jämföra oss med andra länder och deras nyckeltal, konkurrensen inom Life Science-sektorn hårdnar hela tiden”, säger Frida Lundmark på Lif på branschorganisationens webbplats.

Samla in, avgränsa och analysera

I Vinnovas uppdrag ingår bland annat insamling av data, avgränsningar av Life Science-branschen och utveckling av en analysmetod som fungerar långsiktigt. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med branschorganisationer och regioner.

Regeringen anser att pandemin tydligare än någonsin har påvisat vikten av att ha en framstående Life Science-sektor och Vinnovas uppdrag sker inom ramen för den svenska Life Science-strategin En nationell strategi för Life Science.

Behov av kontinuerlig uppföljning

”Sverige ska vara en ledande Life Science-nation och vi har många både små och stora företag som bidrar. För att synliggöra svensk Life Science-sektor internationellt är det viktigt att vi också kan följa och analysera företagsutvecklingen som ett viktigt verktyg för att öka Sveriges konkurrenskraft”, säger näringsminister Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.

Ett prioriterat område i den svenska Life Science-strategin är behovet av kontinuerlig uppföljning, analys och omvärldsbevakning. Det behövs bland annat för att kunna marknadsföra Sverige som ett förstahandsval för investeringar i Life Science.

ANNONS
ANNONS

Vinnovas rapportering av uppdraget ska lämnas varje år. Vart tredje år ska rapporten vara bredare och innehålla fördjupad rapportering från ett särskilt relevant område.

Läs mer: Svensk export av läkemedel och medicinteknik ökade 2020 [Dagens PS]