Sedan covid-19 klassades som en pandemi har de metoder Sverige använt för att förhindra smittspridning diskuterats och använts både som gott och dåligt exempel.

ANNONS

Motståndare till lockdowns och munskyddstvång har använt Sverige och våra relativt låga dödstal som exempel för att dramatiska åtgärder inte hjälper utan snarare är kontraproduktiva. Sveriges 144,9 dödsfall per 100 000 invånare har jämförts med Italiens 217,8, USA:s 217,5, Storbritanniens 206,7 och Spaniens 184,4. Det skriver Bloomberg.

Kritiker till Sveriges metoder har samtidigt påtalat att vi endast har 10 miljoner invånare och ligger i ett ganska isolerat hörn av Europa och att övriga nordiska länder har lyckats mycket bättre med att hålla smittan nere. Här har Sveriges 144,9 dödsfall per 100 000 invånare jämförts med Danmarks 45,9, Finlands 19,9, Norges 16,3 och Islands 9,1.

Dubbelt så stor befolkning

Sveriges befolkning är ungefär dubbelt så stor som befolkningarna i alla våra tre grannländer och 28 gånger större än Islands, Island har, i detta fall, också fördelen att det är en ö. I relation till befolkningsmängden har Sverige dessutom många fler invånare som fötts i ett annat land än Danmark och Finland och även en del fler än Norge och Island. Det är något som skulle kunna påverka effektiviteten i folkhälsoinsatser, skriver Bloomberg.

När Sverige jämförs med andra höginkomstländer i världen med befolkningar på mellan 6 och 90 miljoner ser skillnaderna i dödsfall per 100 000 ut så här:

 • Belgien 223,8
 • Frankrike 175,9
 • Sverige 144,9
 • Schweiz 129,8
 • Österrike 125,1
 • Tyskland 113,4
 • Nederländerna 107,5
 • Kanada 75,2
 • Förenade arabemiraten 21,6
 • Australien 5,8
 • Taiwan 3,6

 

I praktiken är dock Sveriges prestation bättre än vad siffrorna ovan visar eftersom man i Sverige har varit mycket mer noggrann med att registrera dödsfall som orsakade av covid. Enligt uppskattning från Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington, står dödsfall på grund av covid-19 för 90 procent av Sveriges ökade dödlighet under pandemin.

I Frankrike är motsvarande andel 78 procent, i Tyskland 68 procent och i Nederländerna är motsvarande siffra 58 procent. Även Norge, Danmark och Finland har lägre rapporterad andel covid-relaterade dödsfall av den ökad dödligheten, men långt ifrån så mycket lägre att det kan överbygga glipan i dödlighet.

Har inte levt som vanligt

Sveriges framgång i kampen mot covid-19 är därmed medelstor. Sveriges approach med få tvingade nedstängningar av skolor och företag och stor vikt på personligt ansvar verkar ha fungerat bättre än Storbritanniens velande fram och tillbaka mellan hårda nedstängningar och initiativ att betala folk för att äta på restauranger. Och bättre än USA:s alla olika handlingsprogram som statliga och lokala regeringar följt.

Svenskarna har dock inte levt som vanligt under pandemin, de verkar faktiskt ha minskat sina aktiviteter utanför hemmet ännu mer än danskarna, men mindre än amerikanerna. De nordiska länderna, förutom Sverige, verkar ha tagit till nedstängningar, men korta sådana och snabba återöppnanden när smittan minskat. I Sverige ville man undvika sådant och gick i stället ut med rekommendationer som gällde över längre tid, skriver BNloomberg.

ANNONS
ANNONS

Genomsnittlig ekonomisk prestation

Vad gäller Sveriges ekonomiska prestation under pandemin har den varit ganska genomsnittlig, BNP sjönk med en årlig realtakt på 0,1 procent vilket är bättre än de flesta länder i Europa men sämre än Danmark och Finland. När det gäller förändring i sysselsättningen i den arbetsföra befolkningen ligger dock Sverige i botten bland rika länder.

Kortfattat kan man säga att Sverige tidigt under pandemin stack ut på grund av sin folkhälsopolitik men på det hela taget ser det inte särskilt anmärkningsvärt ut vare sig när det gäller succé eller misslyckande i att bekämpa covid-19 eller när det gäller den ekonomiska prestationen under de senaste 18 månaderna. Det skriver Bloomberg.

Läs mer: WHO – dödsfall i covid minskar i alla regioner utom Europa [Dagens PS]