Ett nytt läkemedel som kan hjälpa personer med autism genom att minska ångest och irritabilitet har visat goda resultat i en studie.

ANNONS

Ett nytt läkemedel för behandling av personer på autismspektrat, AST, har tolererats väl av ungdomar i en klinisk fas 1-studie. Läkemedlet minskar irritabilitet och ångest men ger inga systemiska effekter eftersom det inte absorberas i blodomloppet, det skriver IFL Science.

En metabolit, det vill säga en nedbrytningsprodukt, kallad 4-etylfenylsulfat, har visat sig orsaka ångest och andra beteendesymptom hos råttor. Läkemedlet, kallat AB-2004, binder till och avlägsnar vissa metaboliter i tarmen.

Finns inga effektiva läkemedel

Det finns i dag inga effektiva läkemedel för behandling av de symptom som autism kan ge, men ibland används antipsykotiska läkemedel för att minska på irritabilitet och ilska. Dessa läkemedel har dock flera negativa biverkningar.

Enligt studien binder och avskärmar AB-2004 relaterade metaboliter när de passerar genom mag-tarmkanalen så att de inte absorberas. Forskarna observerade inga läkemedelsrelaterade biverkningar hos de 30 unga personer med AST och mag- och tarm-problem som i studien fick läkemedlet.

Vanligt med mag- tarmproblem

I studien skriver forskarna att mag- och tarmproblem är vanliga vid AST, och att studier har identifierat förändringar i tarmmikrobiomet hos individer med AST jämfört med kontrollpopulationer, men att den roll mag-tarmkanalen eller mikrobiomet har i AST fortfarande är kontroversiell.

Forskarna skriver vidare att de observerade signifikanta minskningar av specifika urin- och plasmanivåer av tarmbakteriers metaboliter.

Effekt på beteende

”Dessutom observerade vi förbättringar i flera utforskande beteendeeffekter, mest signifikant i efteranalyser av ångest och irritabilitet, såväl som mag och tarm-hälsa, efter 8 veckors behandling”, skriver forskarna i studien.

De skriver vidare att de här resultaten från en öppen studie tyder på att inriktning på metaboliter i tarmen ”med en oral adsorbent är ett säkert och vältolererat tillvägagångssätt för att förbättra symtom associerade med AST”.

Annan forskning antyder samband

Länken mellan tarmfloran och autism är inte helt etablerad, men det finns även annan forskning som antyder att det finns ett samband.

ANNONS
ANNONS

I en studie publicerad i Nature Medicine, skriver forskarna att många med autism också har mag- och tarm-problem och att vissa tarmbakteriers metaboliter verkar vara förknippade med vissa beteenden.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer:  [Dagens PS]