Enligt en ny studie från Kina kan luftföroreningar påverka spermakvaliteten, särskilt spermiers förmåga att simma åt rätt håll.

ANNONS

I en studie som har publicerats i Jama Network har kinesiska forskare studerat 33 876 kinesiska män och sett att spermakvaliteten hos dem som bodde i områden med mer luftföroreningar var sämre, särskilt när det gäller spermiernas förmåga att simma åt rätt håll, det rapporterar IFL Science.

forskningen antyder även att ju mindre de luftförorenande partiklarna är, desto större är sambandet med sämre spermakvalitet.

Ytterligare studier behövs

”Våra resultat tyder på att exponering för partikelformiga luftföroreningar under spermatogenes negativt kan påverka spermakvaliteten, särskilt spermiers rörlighet”, skriver forskarna i sin slutsats.  

”Ytterligare studier behövs för att fastställa de biologiska mekanismerna som ligger till grund för de observerade sambanden”, skriver forskarna vidare i slutsatsen.

Det är ingen nyhet att det är dåligt för hälsan med luftföroreningar, men på grund av inkonsekvent data har man inte tidigare kunnat visa på en koppling mellan förorenad luft och dålig spermakvalitet.

Inte ett orsakssamband

”Möjligheten för ett samband mellan luftföroreningar och spermakvalitet har föreslagits i ett antal studier genom åren, även om inte alla har instämt i denna slutsats. Den här studien lägger till en bevisbas som tyder på att länken är verklig och det är imponerande eftersom de använder spermakvalitetsdata från över 30 000 män”, säger Professor Allan Pacey, Professor of Andrology at the University of Sheffield till Science Media Centre.

Han tillägger att slutsatsen att ökade luftföroreningar kan ge sämre spermakvalitet och sämre förmåga för spermier att simma åt rätt håll är intressant, men att det är en korrelation och inte ett orsakssamband.

ANNONS
ANNONS

Andra faktorer än luftföroreningar kan påverka spermakvaliteten och forskarna tog med faktorer som etnicitet, kroppsvikt, diet, ålder, alkoholkonsumtion och rökning men det går inte att justera för allt som kan vara relevant, varför det finns forskare som menar att, trots att forskarnas resultat är intressant, behöver det beaktas med försiktighet.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie: Covid-19 påverkar spermiekvaliteten [Dagens PS]