Människor som drabbades av lindrig covid-19 under pandemins första år hade högre risk att utveckla blodproppar än personer som inte blev sjuka.

ANNONS

Enligt en stor brittisk studie hade personer som under pandemins första år drabbades av lindrig covid-19 och inte behövde läggas in på sjukhus, 2,7 gånger högre risk att drabbas av blodproppar än personer som inte infekterades med viruset, det rapporterar CNBC.

Forskarna vid Queen Mary University i London följde 18 000 personer som under pandemins första år drabbades av covid-19 och jämförde dem med 34 000 personer som inte smittades av viruset. Personerna spårades till de utvecklade hjärt-kärlsjukdom, tills de dog, eller tills studien avslutades i mars 2021.

Högst risk de första 30 dagarna efter sjukdom

Största delen av studien genomfördes innan vaccinerna mot covid-19 kom till Storbritannien, i december 2020. Studien visar att personer som drabbades av lindrig covid-19 hade ökad risk för blodproppar och att covid-patienter som lades in på sjukhus hade betydligt högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Under de första 30 dagarna efter en covid-19-infektion var risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom högst, både för dem med lindrig infektion och för dem med svår sjukdom, men risken var fortsatt förhöjd.

Patienter som var inlagda på sjukhus med covid-19 hade enligt studien dessutom en 28 gånger högre risk att utveckla blodproppar, en 22 gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt och en 17 gånger högre risk att drabbas av stroke.

100 gånger högre risk att dö

Sammanräknat hade personer som lagts in på sjukhus på grund av covid-19 en 100 gånger högre risk att dö än personer som inte drabbats av sjukdomen. Enligt forskarna understryker studiens resultat hur viktigt det är att övervaka personer som haft lindrig covid-19 för hjärt- kärlsjukdom.

”Våra fynd belyser den ökade kardiovaskulära risken för individer med tidigare infektion, som sannolikt kommer att vara större i länder med begränsad tillgång till vaccination och därmed större befolkningsexponering för covid-19,” skrev författarna till studien, enligt CNBC.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: XBB ”smittsammast hittills” – ny covidvariant i Danmark [Dagens PS]