Som första land i världen har Sverige nu statligt ägd tillverkning av medicinsk cannabisolja för behandling av smärta.

ANNONS

Nu har tillverkning av medicinska cannabisoljor kommit i gång i Sverige. Anledningen är att läkare på smärtkliniken Aureum Healthcare i Stockholm har för förskrivit cannabisolja till patienter med långvarig och svårbehandlad neuropatisk smärta, artros, reumatism och cancerrelaterad smärta.

Cannabisoljan för medicinsk användning har droppdosering och tillverkas av ett statligt ägt laboratorium med läkemedelstillverkning. I dag har mer än 500 patienter fått cannabisoljan på recept från sina läkare, det framgår av ett pressmeddelande.

Medicinsk cannabis ökar i Sverige

Antalet patienter som använder medicinsk cannabis i Sverige ökar, från cirka 500 patienter 2018 till cirka 2 000 patienter 2020 och prognosen för användandet 2021 indikerar att fler än 4 000 patienter får medicinsk cannabis på recept av sina läkare i år.

Cannabis har funnits som godkänt läkemedel i Sverige sedan 2011 i form av munsprayen Sativex för behandling av multipel skleros, MS, och epilepsiläkemedlet Epydiolex. Det finns dessutom medicinsk cannabis genom licenspreparat tillverkade i Holland och Kanada.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Första provodlingen av cannabis genomförd [Dagens PS]