Region Västerbotten stängde BB för att spara pengar. Men kostnaderna ökade istället, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

Var tredje blivande mamma i Sollefteå kommun, 33 procent, var förlossningsrädd enligt regionens egen undersökning. Det kan jämföras med omkring 20 procent i riket som helhet. Det skriver Dagens Nyheter. Och det kan kopplas till att man för fem år sedan beslutade att lägga ner förlossningsvården i Sollefteå.

Skulle spara pengar

Det var inte meningen att det skulle få några större effekter på förlossningsvården på övriga sjukhus. Syftet var att få ner budgetunderskottet. Men antalet avvikelser steg nästan omedelbart i grannorterna Sundsvall och Örnsköldsvik. Vården, arbetsmiljön och rutinerna tog stryk när fler födslar ska utföras på mindre yta och av färre medarbetare.

Långa avstånd

Avstånden att resa mellan orterna i Västernorrland är stora och många i länet har protesterat högljutt mot att inlandskommuner som Sollefteå utarmas medan medborgarna tvingas söka vård på annat håll.

De havande i Sollefteå får nu resa 90 minuter genom de norrländska skogarna för att föda barn på annan ort. De sexton miljoner kronor per år som regionbudgeten skulle spara på den nedlagda BB-avdelningen verkar dessutom kommit på skam, enligt Dagens Nyheters granskning.

Kvinnovården, har bara blivit allt dyrare i Västernorrland trots besparingarna.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ekonomin sviktar – då väntar unga i USA med att skaffa barn [Dagens PS]