Arbetsmiljöverket har granskat 24 hälsocentraler i Norrbotten. 14 av dem får svidande kritik – personalen hinner inte med. Men i stället för ökad bemanning kan nya arbetssätt införas. Alla Sveriges läns hälsocentraler ska granskas gällande kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften, vilket väntas vara klart i slutet av året.

ANNONS

”Det märks att hälsocentralerna fått fler åtaganden. Patienterna strömmar in, och många i vårdpersonalen beskriver att de inte har tillräckliga resurser för att möta trycket,” säger Åsa Sjöström Ross, inspektör på Arbetsmiljöverket, i en artikel på Vårdfokus.

Balansen mellan krav och resurser rubbas av för hög arbetsbelastning. Kraven på tillgänglig vård ökar, liksom på att kunna ta emot patienterna snabbare från sjukhusen, menar hon.

Facket instämmer

Enligt Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson Sundberg, pressas sjuksköterskorna av bristen på effektiv läkartid i primärvården.

”Vi ser att våra yrkesgrupper, på hälsocentralerna är det mest sjuksköterskorna, hela tiden får fler arbetsuppgifter utan att kunna släppa några andra. Stafettläkarna kan inte rutinerna på hälsocentralen utan behöver vägledning och stöttning, och den får sjuksköterskorna ge,” säger hon.

Ineffektiv tidshantering med onödig tid på administration är inte ny kritik, som även Läkarförbundets ordförande Heidi Stenmyren rutit till om i en debattartikel.

Lösningen nya arbetssätt?

ANNONS
ANNONS

”Överlag har primärvården i Norrbotten en bra bemanning. Men kompetensförsörjningen varierar. Jag tror att det handlar mer om att titta på nya arbetssätt och metoder, se hur vi kan kompetensväxla och göra tydliga prioriteringar,” avslutar regionens HR-chef Mari Conrad.

Nya arbetssätt skulle kunna inkludera ett underlättande av administration, vilket skulle frigöra mycket tid för både läkare och sjuksköterskor.