Fackordföranden ryter till om vad som krävs för att råda bot på en ”ineffektiv sjukvård”.

ANNONS

Det är ingen brist på läkare i landet, de är tvärtom fler än någonsin – och ökar, enligt en OECD-rapport som Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, hänvisar till i en debattartikel i Läkartidningen.

Hon uttrycker stor frustration över situationen som nu präglar sjukvården.

”Vad vi ser är effekterna av ett system som är fel dimensionerat och som inte premierar kontinuitet”, skriver hon.

I Sverige får patienterna ständigt träffa nya läkare, nya medicinska bedömningar måste göras och ineffektiviteten är slående jämfört med i andra OECD-länder i snitt, konstaterar Läkarförbundets ordförande och understryker att svenska läkare sedan flera år tillbaka tvingas ägna på tok för mycket tid åt administration och att ”jaga vårdplatser” i stället för att ge adekvat vård.

”Kapacitetsbristen i sjukvården i sig gör att vi inte kan jobba effektivt – det blir ett moment 22.”

Tillgången på läkare i Sverige är god, slår alltså Heidi Stensmyren fast, dock råder det en påtaglig obalans när det gäller specialister i allmänmedicin, psykiatri och geriatrik, konstaterar hon.

”Enbart i Stockholm saknas i runda slängar 400 allmänläkare.”

ANNONS
ANNONS

Svenska läkare arbetar dessutom, framhåller hon, mer tid per vecka än läkare i grannländerna.

För att komma till rätta med köer och överbeläggningar i sjukvården måste symptomen till det onda angripas, anser Heidi Stensmyren, som rundar av sitt debattinlägg med att ”om läkare kunde ägna mindre av sin tid till att förhandla om att få en plats till sina patienter skulle vi kunna ägna mer läkartid till direkt patientarbete – och vården skulle då bli mer effektiv. Det skulle också kunna sänka kostnaderna, för ineffektiv vård är dyr vård!”

”Heja Heidi”, kommenterar en pensionerad läkare debattinlägget och tackar för ”klarspråk från förbundets ordförande”.