Läkemedelsbolaget Eli Lilly & Co. steg i den tidiga handeln efter att bolagets experimentella läkemedel mot Alzheimers sjukdom visat lovande resultat.

ANNONS

Eli Lillys experimentella läkemedel mot Alzheimers sjukdom har visat lovande resultat i en klinisk studie, vilket resulterade i att bolagets aktie tog fart i den tidiga handeln. Det skriver Bloomberg.

Läkemedlet, donanemab, bromsade försämringen av den kognitiva funktionen med 32 procent jämfört med placebo, hos patienter med tidig Alzheimers. Resultaten behöver konfirmeras i större studier, men tidig data kommer att ge hopp till läkemedelsområdet för Alzheimers sjukdom efter många års negativa försöksdata.

Diskuterad effekt

I över ett år har läkemedelsområdet påverkats av dramatiken kring Biogen Inc.:s aducanumab, eftersom det verkade vara det enda återstående läkemedlet med lovande resultat på att avlägsna amyloid, det protein som ackumuleras i hjärnan på Alzheimer-patienter. Effekten av det läkemedlet har dock diskuterats.

Det finns visserligen läkemedel som behandlar de symptom som Alzheimers ger, men inget läkemedel har visat på förmåga att bromsa försämringen av de drabbades kognitiva funktion. Det finns också läkemedel som har tagit bort existerande amyloid-plack i hjärnan utan att ha stoppat patienternas kognitiva försämring.

Skiljer sig från andra

Lillys läkemedelskandidat donanemab är en en antikropp som är riktad mot en modifierad form av beta-amyloid, kallad N3pG. Den skiljer sig från liknande läkemedel genom att dess syfte är att ta bort amyloid som redan har lagrats i hjärnan. Många andra experimentella läkemedel syftar i stället till att blockera lösliga former av proteinet som ännu inte har ansamlats i hjärnan.

Daniel Skovronsky, Lillys chief scientific officer, sade i en telefonintervju att det är sällsynt att få studieresultat med så tydliga, positiva resultat på Alzheimers, han menar att det är ovanligt, om inte unikt för Alzheimers sjukdom, med en studie som uppfyller de huvudsakliga effektivitetsmålen på alla studiedeltagare, det skriver Bloomberg.

En andra effektivitetsstudie pågår nu, enligt Daniel Skovronsky. I New York-handleln steg bolagets aktie med hela 14 procent, till 189,30 dollar, cirka 1 720 kronor, vilket bidrog till att S&P 500 Health Care Index blev måndagens näst bäst presterande sektor.

ANNONS
ANNONS

Neutraliserar Omicron

Ett annat experimentellt läkemedel från Eli Lilly, en monoklonal antikropp, neutraliserar alla kända varianter av covid-19-viruset, inklusive omikron. Antikroppen kallas LY-CoV1404, eller, bebtelovimab, det rapporterade forskare på fredagen i BioRxiv.

Läs mer: Deras läkemedel mot Alzheimers säljer dåligt [Dagens PS]