I vintras drabbades fler svenskar än vanligt av vinterkräksjuka, och på ett ovanligt sätt, det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

Provtagningen för covid-19 under vintern 2021–2022 har haft följdeffekten att prover också har analyserats för RS-virus, influensa och calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka.

”Den breda provtagningen har lett till att fler fall utanför sjukvården har bekräftats och rapporterats under den här säsongen för samtliga dessa virus. Men det som också skiljer den här säsongen från tidigare år är att smittspridningens mönster och tidpunkt ser annorlunda ut”, säger Annasara Carnahan, utredare och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ovanliga mönster i smittspridningen

Hösten 2021 drabbades många små barn av en ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus. Spridningen av vinterkräksjuka, och influensa visade också ovanliga mönster under vintern 2021–2022.

Under vintern 2020–2021 uteblev säsongen för vinterkräksjuka på grund av pandemirelaterad distansering och ökad handhygien, men vintern 2021–2022 var situationen annorlunda, det visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Vinterkräksjuka

Normalt kommer det en topp av vinterkräksjuka under en säsong, men vintern 2021–2022 sågs två toppar, enligt Folkhälsomyndigheten är det första gången någonsin ett sådant mönster syns i Sverige.

Totalt rapporterades 6 000 fall av vinterkräksjuka, det är en ökning med 61 procent jämfört med medeltalet för de tre senaste vintersäsongerna innan pandemin. Troligtvis har befolkningen blivit mer mottaglig för calicivirusiunfektion på grund av att infektionerna uteblev förra säsongen.

Influensa och RS-virus

Även influensasäsongen 2021–2022 var ovanlig med två vågor och en mellanperiod med låg aktivitet. Totalt rapporterades 13 000 fall under säsongen, nationellt intensivvårdades 110 ptienter med influensa, vilket är färre än genomsnittet på 311 för säsongerna 2016–2017 till 2019–2020.

Totalt rapporterades 6 800 fall av RS-virus bland barn under fem år under säsongen 2021–2022, det är en ökning med 89 procent jämfört med säsongen 2018–2019.

ANNONS
ANNONS

”Den låga smittspridningen av RS-virus, calicivirus och influensa under den förra vintersäsongen 2020–2021 har troligtvis lett till en högre mottaglighet i befolkningen, vilket kan ha bidragit till en periodvis mer intensiv smittspridning under 2021–2022”, säger Annasara Carnahan i pressmeddelandet.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Stress gör att ditt immunsystem åldras i förtid [Dagens PS]