I en nyemission tog läkemedelsbolaget Omnio AB under hösten in 5,5 miljoner kronor från svenska och holländska investerare med erfarenhet av investeringar i Life Science-bolag. 

ANNONS

Det svenska biofarmaceutiska bolaget Omnio AB är en spin-off från Umeå universitet. Bolaget fokuserar på sårläkning och bygger på flera konceptuella genombrott inom plasminogenforskningen.

Bolaget har under hösten tagit in 5,5 miljoner kronor i en nyemission från fyra nya investerare från Sverige och Nederländerna med lång erfarenhet av investeringar i Life Science-bolag.

”Vi är mycket glada över den respons vi fått i samband med kapitalanskaffningen under denna period. Både befintliga och nya kapitalstarka aktieägare har visat stort förtroende för bolaget”, säger Omnio AB:s vd Ulrika Norin i ett pressmeddelande.

Studier visar stor potential

Omnios ambition är att förändra dagens behandling av sårläkning. Bolaget är specialiserat på att utveckla läkemedelsprodukter som är baserade på proteinet plasminogens pro-inflammatoriska och immunreglerande effekter och man fokuserar på att utveckla läkemedel för läkning av kroniska sår. Initiala läkarledda studier av patienter med kroniska sår har visat stor potential.

Proteinet plasminogen kan användas för att behandla kroniska sår med dysfunktionell inflammation. Sår som inte läker är ett stort problem i hela världen och de mest problematiska såren är diabetiska sår, venösa sår och trycksår.

Diabetiska fotsår stort problem

Mer än hälften av alla amputationer av ben orsakas av diabetiska fotsår som inte läker. Eftersom världens befolkning åldras och förekomsten av diabetes typ 2 ökar världen över, ökar förekomsten av diabetiska fotsår, vilket orsakar lidande för patienter och är kostsamt för samhället.

”De tillkommande investeringarna gör det möjligt för bolaget att nu fortsätta sin planerade verksamhet för ta fram ett effektivt läkemedel som kan möta de behov som patienter med diabetiska fotsår har”, säger Ulrika Norin i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: AI ska förebygga risk att utveckla diabetes [Dagens PS]

Läs mer: Vibrosence Dynamics tecknar avtal om distribution i Kina [Dagens PS]