I år kommer den största förändringen i den svenska läkarutbildningen sedan 1969. Från och med nu kommer läkarna inte längre att göra AT-tjänstgöring. Men ett annat praktiskt moment tillkommer och det blir ytterligare en termins läsande. 

ANNONS

Fram tills nu har den svenska läkarutbildningen varit fem och ett halvt år lång. Därefter följer en allmäntjänstgöring, AT-tjänst, på minst ett och ett halvt år. Först efter den kan man ansöka om att få sin läkarlegitimation.

I övriga Europa är de flesta läkarutbildningar runt sex år men då får man också sin läkarlegitimation direkt efter utbildningen, skriver Dagens Nyheter.

Nu blir utbildningen mer EU-anpassad, efter flera års problem med att organisera AT-tjänstgöringen.

– Du får nästan aldrig AT-tjänst direkt efter utbildningen utan du kanske får vikariera i ett eller två år först. Det innebär att det tar väldigt lång tid innan vi får legitimationen i Sverige och därför görs det nu en EU-anpassning, säger Eva Engström, regionövergripande studierektor för AT, BT och ST i Västra Götaland till DN.

För att inte gå miste om det praktiska momentet ska läkare istället gå igenom en så kallad bastjänstgöring, BT-tjänst, som en första inledande del av specialisttjänstgöringen, ST-tjänsten.

De läkarstudenter som börjar studera i höst blir den första generationen som studerar i enlighet med de nya reglerna.

Syftet med BT-tjänst är också att de som utbildat sig utomlands snabbt ska kunna introduceras till det svenska sjukvårdssystemet – men även att de som utbildas inom det nya systemet kommer att få en snabbare väg från första dagen på universitetet till att bli specialist.

ANNONS
ANNONS

– Det fanns ganska stora farhågor att vi skulle få sämre rustade kollegor utan AT-tjänsten. Därför valde man att reglera vidareutbildningen av legitimerade läkare, som en förlängning av den nya grundutbildningen, säger Caroline Mellberg bastjänstgöringschef i Region Skåne.

Förändringen av regelverket innebär dessutom att läkarna snabbare kan arbeta på en global arbetsmarknad. Tidigare kunde de inte få jobb utomlands innan AT-tjänstgöringen eftersom de då saknade en formell legitimation.

Läs också: 

Fortbildning för läkare drabbas hårt av pandemin
Hyror skenar i nya studentbostäder