Numer kan de som genomgår IVF se vilket embryo som är minst benäget att utveckla genetiska sjukdomar, som exempelvis cancer.

ANNONS

Genetisk testning för polygena sjukdomar innan inplantering av ett provrörsbefruktat embryo, PGT-P, genomförs i samband med provrörsbefruktning, IVF, och möjliggör för blivande föräldrar att utifrån deras geners styrka, välja vilka embryon de vill ha, det skriver Wired.

Våra gener kan bära på anlag för att utveckla flera olika sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och många fler. Alla vill ha friska barn och många kan ha anledning att frukta att de ska föra någonting skadligt vidare till sina barn.

Genetiska screeningtjänster

Genomic Prediction är det första av ett par bioteknikbolag i USA som har öppnat för genetiska screeningtjänster för blivande föräldrar. Med DNA-prover från embryocellerna och genetiska sekvenser från båda föräldrarna kan analytiker ta fram flera markörer utifrån vilka de kan konstruera en fullständig genetisk bild av embryot.

Med hjälp av det kan de skapa en projicering av den hälsonivå ett barn med den genuppsättningen kommer ha. Baserat på befintliga mutationer i embryots gener, som en dag eventuellt skulle kunna vara livsbegränsande, ges varje embryo en hälsopoäng.

Används inom djur- och växtförädling

De blivande föräldrarna får se hur embryots hälsopoäng jämförs med ett genomsnitt av befolkningen. Rangordningen tar hänsyn till tillståndens svårighetsgrad, om det kan avgöras, och embryots etnicitet, eftersom även det kan påverka sjukdomsförekomsten.

Polygenetiska riskpoäng används även inom andra områden inom biologin för att avgöra hur en organisms genetiska hälsa kan jämföras med en annans, exempelvis inom djur- och växtförädling för att få fram motståndskraftiga och friska boskap och grödor.

Är en prognos

Processen ger inga garantier utan kan endast användas som en prognos då poängen bara jämförs med en genomsnittlig organism och inte testar för genetiska kopplingar till sjukdom hos en viss individ. Dessutom räknas inte miljöfaktorer in.

ANNONS
ANNONS

Även om indikatorerna är begränsade kan de med noggrannhet visa vilka vanliga genetiska tillstånd en individ eller organism kan bära på och det är relevant för en förälder som väljer ut ett embryo bland flera.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nyupptäckt gen kan förklara varför fler kvinnor får Alzheimers [Dagens PS]