Storbritannien har upptäckt 637 fall av en ny variant av covid-19 – kallad omikron XE. Det är fortfarande oklart hur allvarlig eller smittsam varianten är, enligt myndigheterna. 

ANNONS

Storbritanniens myndighet Health Security Agency senaste data redovisar 637 fall av varianten omikron XE. Myndigheten säger att som sa att det för närvarande inte finns tillräckligt med bevis för att dra slutsatser om hur smittsam eller allvarlig varianten är.

XE är en rekombinant variant, vilket innebär att den innehåller en mix av den tidigare supersmittsamma omikron BA.1 som dök upp i slutet av 2021, samt den senare ”smygande” varianten BA.2 som just nu är den dominerande i Storbritannien. Varianten har troligtvis uppkommit genom att en individ har varit smittad av båda varianterna samtidigt och att de då mixat sitt genetiska material i en patients kropp, skriver CNBC.

Sådana rekombinanter är inte ovanliga, och har uppstått flera gånger under covid-19-pandemin. UKHSA:s data om omikron XE rapporterar att varianten har en tillväxttakt som är 9,8 procent högre än BA.2-varianten. WHO har hittills satt siffran till 10 procent. Myndigheterna ska fortsatt övervaka situationen.

”Denna speciella rekombinant, XE, har visat en varierande tillväxttakt och vi kan ännu inte bekräfta om den har en verklig tillväxtfördel. Än så länge finns det inte tillräckligt med bevis för att dra slutsatser om överföringsförmåga, svårighetsgrad eller vaccinets effektivitet”, säger UKHSA:s medicinsk chefsrådgivare Susan Hopkins enligt CNBC.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Studie: Sällsynt att smittas av båda omikron-varianterna [Dagens PS]