Paxlovid, ett antiviralt läkemedel för patienter med covidinfektion som nyligen har blivit tillgängligt i Sverige, är inte alltid effektivt, skriver CNN. Många patienter återinfekteras, också efter att de tagit läkemedlet.

ANNONS

Det finns inte några bevis för att Paxlovid skulle åstadkomma återfallen. En del patienter – både de som har tagit medicinen och de som inte har gjort det – får helt enkelt tillbaka sin infektion. Detta kan ske trots att patienten har testat negativt och viruset konstaterats vara ute ur systemet. Man kan då återigen bli smittsam och kan bli sjuk mer långvarigt.

Enligt CNN är Paxlovid fortfarande en effektiv behandling som hjälper de patienter vars covidsymtom annars riskerar att bli allvarliga. Men det är inte det vanliga mönstret

”Från de data vi har hittills är återinfektion av Covid-19 relativt sällsynt ­– det här inträffar inte i merparten av fallen”, säger en talesperson från US Centers for Disease Control and Prevention till CNN.

”En liten andel av personer med Covid-19 upplever en upprepade symtom, inklusive de som tar antivirala läkemedel, som Paxlovid.”

Paxlovid behövs fortsatt

Även om återinfektion antagligen är mer vanligt än vad man kan se i de data som finns insamlade, så vet vi inte hur vanligt det är.

Det är viktigt att få bättre koll på detaljerna, både för enskilda patienter och samhället i stort, säger Michael Charness, från Veterans Administration Medical Center i Boston.

Enligt CDC tyder preliminära data på att personer med andra underliggande sjukdomar kan vara mer benägna att uppleva ett en återinfektion. Men studier för att undersöka riskfaktorer pågår och det finns inga avgörande bevis för närvarande.

ANNONS
ANNONS

Trots att det skulle kunna finnas en möjlighet att Paxlovid har en inverkan på de patienter som blir sjuka på nytt, så är experter överens om att det fortfarande är ett bra behandlingsalternativ.

Läs också:

USA: Försäljning av covidmediciner exploderar [Dagens PS]