I en ny avhandling vid Göteborgs universitet har ett nytt odlingssystem för leverceller utvecklats med målet att användas vid utveckling av nya läkemedel.

ANNONS

Levern är ett av våra viktigaste organ och när vi tar läkemedel är det i första hand levern som bryter ned de främmande ämnena.

”Därför är det viktigt att vi känner till hur nya läkemedel påverkar just levern”, säger Philip Dalsbecker, författare till den nya avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Innan ett nytt läkemedel testas på människor brukar det prövas på odlade celler. Det konventionella sättet att odla celler är att odla dem i exempelvis petriskålar, men dessa celler skiljer sig från mänskliga leverceller på flera viktiga punkter när det gäller hur läkemedel bryts ned.

Kan inte efterlikna miljön i levern

Nackdelen med konventionella cellodlingar är att de inte kan efterlikna levercellernas miljö inne i kroppen, när celler odlas i en odlingsskål anpassar de sig till den nya miljön och fungerar annorlunda.

Philip Dalsbecker förklarar att det behövs ett bättre modellsystem än konventionella cellodlingar för att kunna studera hur nya läkemedel påverkar den mänskliga levern och här kommer fysiken in i bilden. Han och hans forkskarkollegor har byggt upp gynnsamma strukturer som levercellerna kan odlas i för att miljön ska vara bättre för cellerna.

Målet är att skapa en miljö som är så lik miljön i levern som möjligt och odla leverceller i den. Senare kan dessa odlade leverceller användas för både studier om uppkomst och behandling av olika leversjukdomar och för läkemedelstester.

De preliminära resultaten är lovande

”Det vi behöver, och det som min forskning har handlat om, är att utveckla en miljö som leverceller kan odlas i och som efterliknar miljön i den mänskliga levern så mycket som möjligt. Detta är möjligt tack vare mikrofluidik. Med hjälp av metoder som liknar de som används vid tillverkningen av mikrochips till våra mobiltelefoner kan vi tillverka kanalsystem med kanaler mindre än en tiondel så breda som ett hårstrå, och strukturera dessa för att skapa en gynnsam miljö för levercellerna”, säger Philip Dalsbecker i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

De preliminära resultaten som har producerats är, enligt Philip Dalsbecker, mycket lovande och visar att även leverceller baserade på stamceller kan trivas och utvecklas i det utvecklade kanalsystemet.

Läs mer: Nytt verktyg för innovatörer och forskare inom medicinteknik [Dagens PS]