De vetenskapliga beläggen för behandling med östrogen under klimakteriet är ibland svaga eller endast måttligt bra.

ANNONS

Det är både bra och dåligt för hälsan med östrogenbehandling under klimakteriet. Bilden är komplex och de vetenskapliga belägg som finns är ibland svaga eller endast måttligt bra. Det visar en studie som puiblicerats i tidskriften PLOS Medicine.

Studien är en systematisk översikt och kritisk analys av tidigare forskning på området och har gjorts av forskare vid flera lärosäten, bland dem Göteborgs universitet, Stanford University och kinesiska Chongqing Medical University.

Låg eller måttligt bra kvalitet

I studiens underlag finns många publicerade studier med fokus på kvinnors hälsa kopplad till hormonbehandling med östrogen under klimakteriet. All påverkan på hälsan som tidigare systematiska granskningar har konstaterat och som är registrerade i ledande databaser fram till 2017 är inkluderade i den nya studien.

Forskarna som gjort studien påstår inte att forskningsresultat från tidigare studier är felaktiga men de ger en generell bild av att kvaliteten på de granskade systematiska forskningsgenomgångarna som de har granskat är låg, eller endast måttligt bra.

Andra behandlingar kan övervägas

Bland annat gäller det kliniska data som stöder att östrogenbehandling i klimakteriet minskar risken för kranskärlsjukdom. Liknande svagheter fann forskarna även när det gäller hormonbehandling relaterad till generell dödlighet hos kvinnor upp till 60 år, eller tio år efter den sista menstruationen.

”Hormonbehandling i klimakteriet är en komplex balans mellan hälsofördelar och risker, och den sammantagna bedömning vi gjorde var att kvaliteten på de systematiska genomgångar som finns tillgängliga är måttlig till dålig”, säger studiens försteförfattare Guo-Qiang Zhang, doktorand på Krefting Research Centre vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Han säger vidare att hela spektrumet av effekter måste vägas in vid beslut om östrogenbehandling, liksom kvinnornas egna preferenser, samt att även icke-hormonella behandlingar kan övervägas.

Läs mer: Bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer ger bättre överlevnad [Dagens PS]