ISR är på väg in i en spännande fas och det finns goda affärsmöjligheter om bolaget lyckas ta fram ett vaccin mot covid-19.

ANNONS

Immune System Regulation Holding AB, ISR är ett läkemedels- och forskningsbolag som utvecklar vaccin mot infektionssjukdomar som HIV och covid-19. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och dess huvudområde finns inom HIV-behandling.

ISR har starka data från djurstudier på sitt covid-19-vaccin, vilket talar för att vaccinet kan tas till marknaden. I flera utvecklingsländer i Asien är behovet av ett lättillgängligt och enkelt administrerat läkemedel mot covid-19 stort och det möjliggör för ISR att växa på den asiatiska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Två teckningsoptioner

Bolagets fas 2-studie inom HIV går in i sin slutfas och ett resultat ligger cirka sex månader bort, något som kan leda till ett ökat intresse från läkemedelsbolag som söker efter nya behandlingar mot HIV.

Bolaget har, för att kunna genomföra pågående studier, tagit in kapital via en emission med två teckningsoptioner. Teckning pågår för den sista av teckningsoptionerna, T02, sista dag för handel är den 16 november. Optionen kan tillföra bolaget 64 miljoner kronor. Teckningsoptioner kommer nyttjas både av bolagets styrelse och ledning.

Har fått höjd riktkurs

Mangold har genomfört en Sum of Parts-värdering för ISR. I en DCF-modell har projekt inom covid-19 och HIV riskjusterats och addreats till ett motiverat värde. Den största andelen av värderingen står HIV-projektet för, men om framgång nås på marknaden för covid-19-vaccin kan värderingen ändras.

Immune System Regulations aktie är listad på Nasdaq First North med tickern ISR. Mangold har höjt riktkursen till 21,80 kronor, tidigare uppgick riktkursen till 15 kronor. Det framgår av pressmeddelandet. Vid klockan 10:30 på måndagen handlades aktien till ett pris av 11,48 kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Pfizer vill inte dela med sig av sitt vaccinrecept [Dagens PS]

Läs mer: Astra Zeneca vill sälja vocidvaccin med vinst [Dagens PS]