Många som haft covid-19 upplever en mental grumlighet som är väldigt lik de kognitiva och psykiska symptom som vissa patienter upplever efter en cellgiftsbehandling.

ANNONS

Forskare har funnit att den hjärndimma som många som haft covid-19 upplever, med neurologiska symptom som försämrad uppmärksamhet, försämrat minne, koncentrationssvårigheter och problem med snabb informationsbehandling, visar på många likheter med ”kemohjärna”, som vissa patienter upplever under och efter en cellgiftsbehandling. Det skriver Reuters.

I sin rapport som, innan den expertgranskats, har publicerats i BioRxiv, förklarar forskarna att man vet att de kognitiva svårigheter patienter upplever vid cellgiftsbehandling är förknippade med inflammation i hjärnan.

Kan bero på inflammation i hjärnan

Hos patienter som avlidit av covid-19 har forskarna funnit bevis för inflammation och höga halter av inflammatoriska proteiner. En av dessa proteiner, CCL 11, kopplas till försämringar i nervsystemet och kognitiv funktion.

Bland 63 patienter med långtidscovid fann forskarna höga nivåer av proteinet CCL 11 hos 48 patienter. Hos de 15 patienter som inte hade kognitiva symptom fann forskarna inte detta protein. Forskarna spekulerar om huruvida läkemedel som används för att behandla ”kemohjärna” skulle kunna hjälpa patienter med långtidscovid som ger så kallad hjärndimma.

Klämma kan upptäcka covid-19-virus i luften

En liten, experimentell enhet, en liten klämma som kan fästas på kläderna, kan avgöra om användaren har utsatts för luftburna partiklar av covid-19-viruset. Enheten samlar kontinuerligt in luftburna aerosoler, inklusive viruspartiklar, och forskarna kallar den för Fresh Air Clip. Detta enligt en rapport som publicerats i Environmental Science & Technology Letters.

Efter att enheten labbtestats lät forskarna 62 frivilliga personer bära Fresh Air Clip i fem dagar. I fem av enheterna kunde PCR-analyser upptäcka covid-19-virus. Det behövs mer forskning för att kunna fastställa enhetens effektivitet, men den skulle kunna bli användbar i högriskmiljöer och hjälpa till att tidigt upptäcka potentiell smitta.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Långtidscovid ger allvarlig kognitiv påverkan [Dagens PS]

Läs mer: Långtidscovid kan orsakas av mikroskopiska blodproppar [Dagens PS]