Långtidscovid ger allvarliga kognitiva tillstånd och är väldigt försvagande, symptomen finns kvar i månader efter själva sjukdomen.

ANNONS

En ny studie visar att patienter med långtidscovid har symptom som varar i månader efter själva sjukdomstillfället och att nästan två tredjedelar av patienterna med långtidscovid rapporterar att de lider av ”hjärndimma”, det vill säga minnesförlust.

”Vårt och andras arbete har visat att detta påverkar människors förmåga att göra planer, syntetisera information och utföra sina dagliga aktiviteter”, säger studiens författare David Putrino, chef för Rehabilitation Innovation vid Mount Sinai Hospital i New York till CNBC, och fortsätter: ”De lider av mycket minnesförlust och oförmåga att bilda nya minnen, samt svårigheter att tala. Detta är ett mycket försvagande tillstånd med allvarlig kognitiv status.”

Långtidscovid påverkar människor i alla åldrar. I studien undersökte forskarna hur långtidscovid påverkar människors förmåga att arbeta och fann att nästan hälften av dem med långtidscovid sade i undersökningen att de inte kunde återgå till heltidsarbete.

David Putrino menar att långtidscovid är ett väldigt verkligt problem och att de som lider av det behöver uppmärksammas och få vård under lång tid, en del har lidit av detta i över ett år utan att se slutet.

Enligt en annan studie, publicerad i Nature Medicine Journal, är det större risk att drabbas av neurologiska tillstånd av en covid-19-infektion än av vaccinen. I studien analyserades 32 miljoner britters hälsojournaler och forskarna jämförde hur ofta neurologiska komplikationer uppstod efter en viss tid.

Man fann att vaccinen gav en ökad uppkomst av neurologiska komplikationer, men att en covid-19-infektion gav en ännu större risk.

ANNONS
ANNONS

”Vi hittade olika risker för olika typer av neurologiska tillstånd, beroende på vilket vaccin människor fick”, säger studiens medförfattare Martina Patone, till Bloomberg och fortsätter: ”Men dessa var avsevärt lägre än de risker som uppstår i samband med ett positivt Covid-19 PCR-test.”

Läs mer: Oroande mutation på deltavarianten upptäckt [Dagens PS]