För första gången kommer ett tumöragnostiskt läkemedel mot cancer ingå i läkemedelsförmånen. Det innebär ett genombrott för precisionsmedicin.

ANNONS

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Rozlytrek från Roche ska subventioneras. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet entrektinib och kommer ges till patienter med en förändring i ROS1- eller NTRK-generna.

Dessa gener ökar produktionen av ett onormalt enzym som stimulerar cancertumörer att växa fortare. Rozlytrek blockerar den effekten. För patienter med förändringar i NTRK-generna gäller subventionen för alla solida tumörer, vilket gör att Rozlytrek är en så kallad tumöragnostisk behandling.

Begränsad subvention

Rozlytrek ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 21 maj 2021.

TLV skriver att begränsningen innebär att Rozlytrek bara subventioneras för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder ”med solida tumörer som uttrycker en neurotrofisk tyrosinreceptorkinas genfusion, som har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller när kirurgisk resektion sannolikt leder till svår morbiditet, som inte tidigare har fått en NTRK-hämmare, som inte har några tillfredsställande behandlingsalternativ”.

Läkemedlet subventioneras även för behandling av vuxna patienter med ROS1-positiv, avancerad icke-småcellig lungcancer som inte tidigare har behandlats med ROS1-hämmare”.

Finns i flera cancerformer

Vuxna patienter får nu, tack vara subventioneringen, för första gången tillgång till ett tumöragnostisk läkemedel som riktas mot en specifik genförändring som finns i flera olika former av cancer.

”Agnostisk innebär att det är en genetisk förändring som styr behandlingen oberoende av cancerdiagnos. Att vuxna patienter med olika typer av solida tumörer nu kan få tillgång till Rozlytrek innebär ett genombrott för precisionsmedicin. De genförändringar som blir aktuella för behandling finns hos ett fåtal patienter men är något vanligare bland vissa diagnoser, exempelvis sarkom, där behandlingsframgångarna med medicinsk behandling varit mycket begränsade de senaste 20 åren, säger docent Hans Hagberg, onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Redan godkänd i EU

I augusti 2020 godkändes Rozlytrek av EU-kommissionen. EMA-godkännandet grundades på positiva resultat från ALKA- respektive de olika STARTRK-studierna.

Läs mer: Astra minskar risk för återfall i bröstcancer [Dagens PS]