Minnet kan förbättras i minst en månad genom att på ett riskfritt sätt stimulera delar av hjärnan med elektricitet.

ANNONS

Forskare har testat att stimulera delar av frivilliga försökspersoners hjärnor med elektricitet och sett att de presterade bättre i ordminnesspel som både testade deras omedelbara arbetsminne och deras långtidsminne, det rapporterar BBC.

Enligt Robert Reinhart, från Boston University, är stimuleringstekniken som ”ett helt annat tillvägagångssätt för att isolera och förstärka delar av hjärnan”, skriver BBC. Han menar att tekniken erbjuder helt nya, potentiella, behandlingsalternativ.

Stimulerade särskilda målområden

Resultaten har publicerats i tidskriften Nature Neuroscience och de visar att de försökspersoner som i början av experimentet kämpade med minnesspelen var de vars minne förbättrades allra mest. Alla försökspersoner som deltog i testet var friska utan kognitiv funktionsnedsättning och mellan 65 och 88 år gamla.

Under försöket hade försökspersonerna på sig en mössa fylld med elektroder, sedan användes en kontrollerad elektrisk ström för att exakt förändra hjärnvågor i särskilda målområden i hjärnan. Den elektriska strömmen känns bara som ett pirr eller en klåda och den förändrade rytmen av hjärnaktivitet, hjärnvågor, i de områden den riktades mot.

Försökspersonerna fick hjärnstimuleringen i 20 minuter per dag, fyra dagar i rad, och under hela studien fick de memorera listor med ord som de ombads komma ihåg en månad senare. Robert Reinhart menar att behandlingen kan ge selektiv minnesförbättring som sitter i under minst en månad.

Resultatet förstärktes av flera stimuleringar

Forskarna tror att de fyra omgångarna av elektrisk stimulering förstärkte resultatet och ledde till kvardröjande förbättringar när hjärnan anpassade sig och kopplade om sig själv, ett fenomen känt som neuroplasticitet.

”Det är en slags koppling till hjärnans så kallade språk, som talar till sig själv och kommunicerar med sig själv genom elektriska impulser”, säger Robert Reinhart till BBC.

Olika typer av minne

För att förbättra olika typer av minne krävs olika typer av stimulering. Arbetsminnet är det minne du använder här och nu och är avgörande för beslutsfattande och problemlösning. För att förbättra arbetsminnet krävdes lågfrekvent stimulering av prefontala cortex, längst fram i hjärnan.

ANNONS
ANNONS

Långtidsminnet är det minne som gör att vi kan minnas saker långt tillbaka i tiden, för att förbättra det krävdes högfrekvent stimulering av parietal cortex, på hjärnans baksida.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Våra hjärnor krymper när vi åldras [Dagens PS]