Under 2021 godkändes fler läkemedel med helt nya aktiva substanser än under 2020, vilket visar att innovationskraften inom läkemedelsbranschen varit stark även under pandemin.

ANNONS

Varje år publicerar det europeiska läkemedelsverket, EMA, en översikt över godkända läkemedel som visar hur företagens forskningsportföljer blir regulatoriska ansökningar och inom vilka områden det görs satsningar.

Human Medicines Highlights 2021 visar att läkemedelsbranschen har haft en stark innovationskraft även under pågående pandemi, och att fler läkemedel med helt nya aktiva substanser godkändes under 2021 än under 2020.

Under 2021 godkändes 36 procent fler aktiva läkemedelssubstanser än under 2020.

53 helt nya läkemedel godkändes

Bland de 92 läkemedel som godkändes förra året finns 4 vaccin mot covid-19 och 3 antivirala läkemedel mot covid-19, så många som 53 av godkännandena var helt nya läkemedel som var baserade på helt nya aktiva substanser.

Under året godkändes 12 nya cancerläkemedel och i sin årsrapport uppmärksammar EMA särskilt den första CAR T-produkten, en helt ny immunterapi, för behandling av blodcancersjukdomen multipelt myelom.

EMA nämner även ett helt nytt läkemedel för behandling av trippel-negativ bröstcancer. Neurologiska sjukdomar är ett annat viktigt område med nya läkemedel, liksom immunologi, endokrinologi och hematologi.

Lovar gottFler helt nya läkemedel godkändes förra året för framtiden

Under 2021 avslog EMA 5 ansökningar om godkännande då de befanns vara otillräckliga.

ANNONS
ANNONS

Att läkemedelsbranschen har fortsatt att vara innovativ, trots de utmaningar som pandemin har inneburit, och att en fortsatt omställning till mer specialicerade behandlingar fortsätter är lovande, det innebär att vi i framtiden kommer se läkemedel med bättre effekt och att vi till och med kan gå från behandling till att bota, skriver Lif, i ett pressmeddelande.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Läkemedel är Sveriges näst största exportvara [Dagens PS]