Flera länder börjar erbjuda en fjärde dos covid-19-vaccin till människor som är extra sårbara, men medicinska experter är osäkra på om en fjärde dos skulle gynna alla.

ANNONS

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en fjärde dos vaccin mot covid-19 erbjuds till alla som är över 65 år och till alla mellan 18 och 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

I USA har FDA, motsvarigheten till Livsmedels- och Läkemedelsverket i Sverige, godkänt en fjärde dos vaccin till personer över 50 år, samt för personer med försämrat immunförsvar. USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, är dock skeptisk till behovet av en fjärde dos till friska vuxna, det rapporterar CNBC.

Ger kortvarigt skydd

En israelisk studie har funnit att en fjärde dos av Pfizer Biontechs vaccin visserligen skyddar mot allvarlig sjukdom i minst sex veckor efter vaccinationen, men att skyddet är kortvarigt och avtar redan efter fyra veckor.

Hittills är den medicinska samsynen att det inte finns tillräckligt med forskning om hur mycket skydd en fjärde dos vaccin kan ge och Världshälsoorganisationen, WHO, har inte kommit med någon officiell rekommendation om en fjärde dos.

Inga goda bevis för nyttan

WHO:s vetenskapliga chef, Soumya Swaminathan, menar att det just nu inte finns några goda bevis på att det skulle vara fördelaktigt med en fjärde dos.

ANNONS
ANNONS

”Vad vi vet från immunologi är att om du ger ytterligare en booster kommer du att se en tillfällig ökning av de neutraliserande antikropparna. Men vad vi också har sett är att dessa neutraliserande antikroppar kommer att avta ganska snabbt”, säger Soumya Swaminathan till CNBC.

Hon tillägger att det hände efter den tredje dosen och att det har hänt igen efter den fjärde dosen. WHO-chefen får medhåll från Paul Goepfert, medicine professor vid University of Alabama. Han säger att en fjärde dos egentligen inte tillför särskilt mycket.

Fler erbjuder fjärde dos

Eftersom studien från Israel visar att en fjärde dos kan ge skydd mot allvarlig sjukdom har länder som Israel, Danmark, Sverige och Singapore gett särskilt sårbara grupper möjlighet att ta ytterligare en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin.

”Istället för att säga att skyddet avtar, skulle jag säga att förstärkningseffekten är starkast kort efter att vaccinet administrerats, men att det förblir skyddande överlag”, säger Ashley St. John, docent vid Duke-NUS Medical School, till CNBC.

Hon tillägger att skyddet mot allvarlig sjukdom inte avtog och att det är den viktigaste effekten av vaccinet. Nu ställer sig allt fler frågan om det kommer finnas behov får årliga påfyllnadsdoser med covid-19-vaccin.

ANNONS
ANNONS

Högriskgrupper kan behöva årlig dos

Soumya Swaminathan menar att det är möjligt att högriskgrupper, som äldre, kan behöva en årlig dos vaccin, men att det inte är säkert att friska vuxna kommer behöva det. Hon menar också att det är viktigt att komma ihåg att nuvarande vaccin kanske inte kommer fungera mot framtida versioner av covid-19-viruset.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie: Skyddet mot infektion avtar snabbt efter fjärde dosen [Dagens PS]