Deras metod värderar medicinska patent

Uppdaterad: 15 sep. 2021Publicerad: 15 sep. 2021
Måns Marklund, vd för Caskelotte som använder data för att värdera olika innovationer.
Måns Marklund, vd för Caskelotte som använder data för att värdera olika innovationer. (Foto: Cascelotte)

Cascelotte bearbetar data med hjälp av algoritmer och maskininlärning för att ta fram objektiva värderingar av olika innovationer.

ANNONS
ANNONS

Det svenska bolaget Cascelotte använder data från exempelvis patent, vetenskapliga publiceringar och tillväxtfaktorer och jämför den efter bearbetning med ekonomisk data som exempelvis vinst- och omsättningstillväxt samt marknads- och aktiepåverkan.

Bolagets intelligenta verktyg använder algoritmer och maskininlärning för att kunna värdera olika innovationer och beräkna deras ekonomiska påverkan och hjälpa forskare och investerare att värdera om en idé kommer fungera och bli lönsam.

Data från 22 miljoner patent

Cascelottes innovationsanalyser bygger på historiska data från mer än 22 miljoner patent från hela världen från år 2000 till nu. Det är bara patent inom samma teknikområde och som har lämnats in under samma tidsperiod som jämförs med varandra.

“Vi försöker analysera vilken forskning och, framförallt, vilka patent som har störst sannolikhet att nå ekonomisk framgång. Det är en sannolikhetskalkyl, kan man säga, som bygger mycket på modern maskininlärning och matematiska algoritmer”, säger Cascelottes vd Måns Marklund till Life Science Sweden.

Analyserar patenten

Han berättar att den första tidpunkten när de kan analysera ett patent, eller en patentansökan, är när så kallade sökrapporter från olika patentmyndigheter runt om i världen börjar publiceras.

“Då analyserar vi, förenklat, vilka andra patent och forskningsartiklar som blir citerade. Bygger det här nya patentet på andra patent som tidigare har gett höga värderingar? Vi tittar även bland annat på ett antal olika mått som handlar om hur stor teknisk spridning patentet har, det vill säga sannolikheten för att det kan appliceras inom flera olika teknikområden”, säger han till Life Science Sweden.

Citeringar viktigaste indikatorn

Måns Marklund berättar att den viktigaste indikatorn på ett lovande forskningspatent inom Life Science är olika typer av citeringar, vem som citerar patentet och varför samt inom vilka teknikområden. Den näst viktigaste indikatorn är den internationella potentialen, alltså vilka länder som har beviljat patentet eller antytt att de tänker bevilja det.

“Tidsaspekten är en annan viktig faktor. Om patentet överklagas väldigt snabbt och av ett antal andra medicinteknikbolag, men ändå klarar sig vidare, då är det en viktig positiv aspekt. För ju mer värdefullt ett patent är, desto mer bråttom har konkurrenter med att försöka ‘mota olle i grind'”, säger Måns Marklund till Life Science Sweden.

Ett väldigt begränsat antal citeringar, eller att de citeringar som finns visar att det man uppfunnit redan finns, är ett tydligt varningstecken. Enligt Måns Marklund är det mycket vanligare än många tror.

Företag, institutioner och forskningsinstitut

Cascelottes kunder är företag, institutioner och forskningsinstitut och bolaget analyserade nyligen patent som Medtechlabs forskare tagit och analysen visade att Medtechlabs har patent som jämfört med andra patent har väldigt hög sannolikhet att nå högt affärsvärde.

Analyser som görs åt företag handlar ofta om konkurrentanalyser, att titta på vilka andra företag som har patent inom samma område och följa deras utveckling.

Ett väldigt innovativt land

Måns Marklund tycker att Sverige är ett av världens mest innovativa länder och han tycker att vi borde bli bättre på att skydda upptäckter, som exempel tar han gensaxen som förra året fick Nobelpris i kemi.

“Det är en helt fantastisk upptäckt med enorma värden kopplat till sig rent ekonomiskt, och med ett väldigt högt patentvärde. Men det är uppenbart att det svenska innovationssystemet inte lyckats fånga upp det. För det finns nästan inga svenska företag eller forskare som har patent kopplade till den tekniken”, säger han till Life Science Sweden.

Läs mer: Forskning i Stockholm i ekonomisk världsklass

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.