Metformin som används för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna har i en dansk studie visat sig ge fosterskador.

ANNONS

En ny dansk studie visar att det vanliga diabetesläkemedlet Metformin kan kopplas till fosterskador när det har tagits av pappan innan befruktning, det rapporterar Reuters.

Metformin skrivs ofta ut till patienter med typ 2 diabetes och i studien gjord av forskare från Syddansk Universitet, SDU, och Stanford University visade det sig att risken för fosterskador var 1,4 gånger högre hos pojkar vars fäder hade tagit läkemedlet, jämfört med söner till fäder som inte tagit läkemedlet.

Livsstilsförändring och läkemedel

Diabetes är en växande epidemi över hela världen och för majoriteten av patienterna med typ-2 diabetes utgör livsstilsförändring och läkemedelsbehandling med metformin förstahandsbehandling för glukoskontroll.

Vanligtvis förskrivs läkemedlet Metformin, eller dess generiska motsvatigheter med den verksamma substansen metforminhydroklorid, för glukoskontroll när diet och fysisk aktivitet inte är tillräckligt för att kontrollera blodsockernivåerna. Enligt Reuters har cirka 120 miljoner människor världen över förskrivits metformin.

Könsdefekter hos pojkar

I båda patientgrupperna i studien hade mammorna varken diabetes eller högt blodtryck. Studien har publicerats i Annals of Internal Medicine och studiens författare, liksom oberoende experter, pekar på flera viktiga begränsningar i studiens data.

I studien fann forskarna att av 1 116 779 födslar i Danmark från 1997 till 2016 hade 5,2 procent av barnen till män som tagit metformin fosterskador, särskilt könsdefekter hos pojkar. För resten av befolkningen var procentandelen för fosterskador 3,3 procent.

Tankeväckande men ofullständiga

Forskarna visste inte om männen i studien hade ordinerats metformin eller om de hade dålig kontroll på sin diabetes, vilket också kan kopplas till högre risk för fosterskador. Studien visade att barn till fäder som tog insulin inte hade ökad risk för fosterskador.

Channa Jayasena är chef för andrologi, det vill säga läran om mannen som biologisk varelse, vid Imperial College i London, har inte varit involverad i arbetet med studien men han tycker att resultaten är tankeväckande, trots att de är ofullständiga.

”Män med diabetes bör inte avrådas från att ta metformin, men detta är värt att titta närmare på”, säger han till Reuters.

ANNONS
ANNONS

Forskarna säger att mer forskning behövs men föreslår att män som tar metformin kan fundera på att byta till annan behandling när de försöker få barn.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ökad risk för diabetes efter covid-19 [Dagens PS]