Det är mycket större risk att drabbas av blodproppar för den som får covid-19 än för den som får vaccin.

ANNONS

En ny stor studie som publiceras på fredagen i British Medical Journal visar att risken att drabbas av blodproppar är mycket högre hos dem som får covid-19 än hos dem som vaccinerats mot sjukdomen. Det skriver CNBC.

Forskare från Oxford University, London School of Hygiene and Tropical Medicine och flera andra brittiska universitet och sjukhus har analyserat data över frekvensen av blodproppar och trombocytopeni, ett tillstånd med lågt antal blodplättar, det vill säga trombocyter, från mer än 29 miljoner människor som nyligen vaccinerats med antingen Pfizer Biontechs eller Astra Zenecas vaccin.

Mycket högre risk efter infektion

Forskarna jämförde antalet blodproppar efter första vaccinationen och efter ett positivt covid-19-test och såg att risken för blodproppar och trombocytopeni var mycket högre efter en covid-19-infektion än efter vaccinering med något av vaccinen.

I studien analyserades rutinmässigt insamlade elektroniska hälsojournaler för att utvärdera risken för sjukhusinläggningar på grund av blodproppar och lågt antal trombocyter inom 28 dagar efter vaccination eller efter en covid-19-infektion. Datan samlades in över hela England mellan den 1 december 2020 och den 24 april 2021.

Något ökad risk efter vaccinering

Dag 8–28 efter en första vaccinering med Astra Zenecas vaccin fann forskarna att risken för blodproppar och trombocytopeni var förhöjd, samma antal dagar efter den första vaccineringen med Pfizer biontechs vaccin fann forskarna att risken för blodproppar och ischemisk stroke ökade. Riskerna var dock mycket lägre än de risker som förelåg efter en covid-19-infektion.

Inom 28 dagar efter första vaccinationen med Asta Zenecas vaccin behövde 66 av 10 miljoner människor sjukhusvård eller dog av blodproppar. Bland dem som testat positivt för Covid-19 var siffran 12 614 av 10 miljoner.

Ökad risk kvar längre efter infektion

Efter att ha fått en första dos av Astra Zenecas vaccin uppskattar forskarna att av 10 miljoner människor kommer 107 behöva sjukhusvård eller dö på grund av lågt antal blodplättar, trombocytopeni. Efter en covid-19-infektion är siffran 934 av 10 miljoner.

ANNONS
ANNONS

Efter en första dos av Pfizer Biontechs vaccin uppskattar forskarna att av 10 miljoner människor kommer 143 personer behöva sjukhusvård eller dö av ischemisk stroke, som orsakas av att blodflödet till hjärnan begränsas. Efter en covid-19-infektion är antalet 1 699 av 10 miljoner.

Studien drar även slutsatsen att den ökade risken att drabbas av dessa komplikationer finns kvar under längre tid efter en infektion än efter vaccination.

Läs mer: Så får mRNA-vaccin fart på immunsystemet [Dagens PS]