Det svenska forskningsbolaget Synact Pharmas läkemedelskandidat AP1189 visar i en fas 2a-studie på snabbare återhämtning från Covid-19 jämfört med placebo.

ANNONS

Resultat från fas 2a-studien visar att patienter med covid-19, med nedsatt lungfunktion, som behandlades med 100 milligram AP1189 en gång per dag i två veckor uppnådde andningsåterhämtning i genomsnitt tre och en halv dagar snabbare än de patienter som fick placebo.

Enligt resultaten verkar behandling med AP1189 minska användningen av respirator med hälften då 8,3 procent av AP1189-patienterna och 16,7 procent placebo-patienterna behövde respiratorvård. De patienter som fick AP1189 skrevs dessutom ut från sjukhuset i genomsnitt 2,8 dagar tidigare än de patienter som fått placebo.

Kan hjälpa länder som Brasilien

“Även om standardbehandlingen för infekterade Covid-19-patienter har förbättrats finns det fortfarande ett oerhört medicinskt behov för att förhindra att infekterade patienter drabbas hårdare”, säger huvudprövare, professor Mauro Teixeira, vid Universidade Federal de Minas i Brasilien, i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det fortfarande finns många delar av världen, som exempelvis Brasilien, där man fortfarande kämpar med covid-19-pandemin och han hoppas att AP1189 ska kunna spela en roll i kampen mot sjukdomen.

Vill hjälpa till med pandemin

“Resultaten av den här undersökande fas 2a-studien visar förmågan hos AP1189 som ges en gång dagligen att lösa ökad eller dysregulerad inflammation som den cytokinstorm som orsakas av smittsamma ämnen som Covid-19”, säger Thomas Jonassen, CSO vid Synact Pharma, i pressmeddelandet.

Han tillägger att Synact Pharma är fortsatt engagerade i att se om AP1189 kan hjälpa till med den pågående Covid-19-pandemin.

Studien visade att läkemedelskandidaten var säker, tolererades väl och inte gav några allvarliga biverkningar.

ANNONS
ANNONS

RESOVIR-samarbetet

Samarbetet inom Resolution Therapy for Viral Inflammation Research, RESOVIR-samarbetet är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan professor Mauro Teixeira vid Universidade Federal de Minas i Belo Horizonte iBrasilien, professor Mauro Perretti vid William Heavy Research Institute, Barts och London School of Medicine, Queen Mary University i London och Synact Pharma AB.

Syftet med RESOVIR-samarbetet är att undersöka nyttan av upplösningsterapi för att lösa den cytokinstorminflammation som är associerad med betydande virusinfektioner. En cytokinstorm inträffar när immunsystemet överreagerar och blir ett immunförsvar utan broms.

Läs mer: Ny ansiktsskanner kan upptäcka Corona [Dagens PS]