Cereno Scientific Group rapporterar ett resultat efter finansiella poster på -16 254 890 kronor och en nettoomsättning på 0 kronor för 2021.

ANNONS

Under 2021 var Cereno Scientific Groups nettoomsättning 0 kronor och resultatet efter finansiella poster blev -16 254 890 kronor, att jämföra med -16 017 958 kronor 2020.

Vinsten per aktie 2021 blev -0,15 kronor före utspädning och -0,11 kronor efter utspädning. Soliditeten var 94,1 procent (88,9) och kassa och bank var 89 637 757 kronor (66 004 352).

Kommentar från vd

”Under fjärde kvartalet utökade vi återigen vårt patentskydd för CS1 ytterligare. Denna gång med det första patentet som beviljas i den tredje patentfamiljen för CS1 för den ryska marknaden. I januari lade vi till det andra patentet till den tredje patentfamiljen, denna gång på en av världens största läkemedelsmarknader, Japan. Vi har nu beviljade patent för alla tre patentfamiljerna för CS1 som täcker Australien, Kanada, Japan, Ryssland, Europa och USA,” skriver Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen i en kommentar till bokslutet i ett pressmeddelande.

”När jag reflekterar över 2021 har det varit ett år av betydande framsteg för Cereno, och jag är stolt över vad vi har uppnått med stöd av vårt stora nätverk av partners, samarbetspartners och inte minst våra investerare”, kommenterar han vidare i pressmeddelandet.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ytterligare patentskydd för Cereno Scientifics CS1 [Dagens PS]