I en studie har cancermedicinen bevacizumab visat sig vara extremt effektiv i behandlingen av svår covid-19.

ANNONS

En ny studie visar att cancerläkemedlet bevacizumab kan motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp. Läkemedlet visade sig signifikant reducera svåra andningsproblem och feber hos patienter med covid-19 och därmed minska risken att dö av sjukdomen.

Lovande resultat

“Resultaten är väldigt lovande. Vi hoppas att det här inledande testet kan bana väg för större randomiserade kontrollerade försök för att få fram kliniska bevis på att bevacizumab kan reducera antalet människor som blir svårt sjuka eller dör av covid-19″, säger forskaren bakom den nya studien Yihai Cao till Nordic Life Science News,

Han är Professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Tillsammans med sina kollegor utgick han från hypotesen att symptomen vid covid-19 skulle påverkas om man hämmar tillväxten av VEGF (vascular endothelial growth factor), ett protein som är en tillväxtfaktor för nybildning av blodkärl.

Förhöjda nivåer av VEGF

VEGF är viktig för att återställa blodtillförseln till celler och vävnad som saknar syre men det kan också medföra vaskulärt läckage i lungvävnaden hos covid-19 patienter, vilket leder till vätskeansamling i lungorna och försämrad syresättning.

Många patienter med allvarlig covid-19 har förhöjda nivåer av VEGF och genom att hämma det bromsar bevacizumab nybildningen av blodkärl.

“Vår hypotes var därför att blockering av VEGF skulle kunna reducera en del covid-19-symptom, inklusive andnöd. Bevacizumab är lovande eftersom det är ett anti-VEGF-läkemedel som redan är godkänt för behandling av människor”, säger Yihai Cao till Nordic Life Science.

Förbättrade syreupptagningsförmågan

I ett kliniskt test på 26 patienter som var inlagda på sjuhus med svår covid-19 förbättrade Bevacizumab patienternas symptom.

Patienterna behövde extra syretillförsel och en enda dos av läkemedlet förbättrade syreupptagningsförmågan hos 92 procent av dem. 17 av de 26 patienterna kunde skrivas ut under de 28 dagar som de följdes upp. Ingen av patienterna dog och ingen fick förvärrade andningsproblem.

ANNONS
ANNONS

Minskade även feber

Av de 14 patienter i gruppen som hade hög feber, förbättrades febern hos 13. Alla patienter som fick cancerläkemedlet fick bättre syresättning i blodet och behövde mindre tillförsel av syre, jämfört med patienter som inte fått behandlingen.

“Syremättnaden började förbättras inom 24 timmar. Resultatet var konsekvent oavsett hur länge folk hade varit sjuka innan. Det här är signifikanta resultat, säger Yihai Cao till Nordic Life Science News.

Läs mer: Ökat hopp efter färre iva-patienter [DagensPS]