Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat medan resultatet per aktie i linje med väntat.

Omsättningen uppgick till 5 686 miljoner euro (5 458), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 633.

Justerat rörelseresultat utföll på 478 miljoner euro (487), väntat var 444, med en justerad rörelsemarginal på 8,4 procent (8,9).

ANNONS
ANNONS

Justerat resultat per aktie blev 0,05 euro (0,06), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

Nokia, MEUR Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 5 686 5 633 0,9% 5 458
Rörelseresultat, justerat 478 444 7,7% 487
Rörelsemarginal, justerad 8,4% 7,9% 8,9%
Resultat per aktie, justerat 0,05 0,05 0,0% 0,06

Konsensusdata från Factset