Telekomjätten Ericsson tar nedskrivningar på 1 miljard kronor relaterat till Kina vilket påverkar det andra kvartalet. Samtidigt uppger bolaget att de finansiella målen för 2020 och 2022 är oförändrade.

Ericsson har tidigare aviserat att bolaget vunnit 5G-kontrakt med alla de tre stora operatörerna i Kina. Verksamheten i Kina förväntas ha en god lönsamhet under kontraktens livslängd, men marginalerna under andra kvartalet i år förväntas bli negativa på grund av höga initiala kostnader för nya produkter.

Redan i rapporten för det första kvartalet flaggade Ericsson för att en ökad andel av strategiska kontrakt förväntades tynga lönsamheten under andra kvartalet, främst drivet av tillfällig negativ bruttomarginal i Kina. Andra kvartalet påverkas dessutom av nedskrivningen på 1 miljard kronor som är relaterad till pre-kommersiellt produktlager för den kinesiska marknaden.

Utrullningen av 5G i Kina förväntas bidra positivt till brutto- och rörelseresultatet från andra halvåret 2020 och vara lönsam över tid, i linje med affärsplanen, skriver Ericsson.

ANNONS
ANNONS