Ett digitalt lås på dörren kan tyckas praktiskt när bud knackar på dörren och ingen är hemma, men många är fortfarande tveksamma.

En undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Best Transport försöker kartlägga svenskarnas inställning till digitala dörrlås och möjligheten att släppa in bud när ingen är hemma.

Av de drygt 1.000 som deltog i undersökningen så svarade bara 18 procent att de kan tänka sig att släppa in ett bud på distans.

Endast tolv procent av kvinnorna kan tänka sig att släppa in ett bud utan att vara hemma, medan samma siffra är 24 procent för männen. En tydlig trend för båda könen är att förtroendet minskar med åldern.

De vanligaste anledningarna till varför deltagarna inte vill släppa in bud när ingen är hemma var:

  1. Det känns för privat (32 procent)
  2. Jag skulle vara orolig för stöld (16)
  3. Jag har husdjur (11)
  4. Jag vill inte att någon ska se hur jag bor (4)

En del av de nya digitala dörrlåsen har en kamera installerad i anslutning till handtaget eller dörren, vilket gör det möjligt att se vem som står vid dörren.

ANNONS
ANNONS

Fem procent av de som svarade ja i frågan angav övervakning via kamera som ett krav för att de skulle känna sig bekväma med att släppa in budet.